Antinniemen Asukasyhdistys

Valkeakoskella toimiva asukasyhdistys


Jätä kommentti

Jäsentiedote 2/2013

Asukasyhdistyksen vuosikokous pidettiin Katiskatalossa 12.02.

Hallitukseen valittiin:

Puheenjohtaja Timo Saarelainen, Antinniementie 13 , timo.saarelainen@pp.inet.fi,  gsm 040-5834415

Varapuheenjohtaja Jouko Airola, Antinniementie 12, jouko.airola@pp.inet.fi, gsm 045-6707171

Sihteeri Annu Arola, Antinniementie 52, annu.arola@pp2.inet.fi, gsm 040-7276723

Rahastonhoitaja Esa Ventonen, Antinniementie 15 , esa.ventonen@pp.inet.fi, gsm 040-5432905

Alpo Survonen, Antinniementie 3 , alpo.survonen@suomi24.fi, gsm 0400-799196

Heikki Mikkola, Antinniementie 42, heikki.mikkola1@gmail.com, gsm 040-5770812

Jäsenmaksuksi päätettiin 10 eur/talous ja 5 eur/yhden hengen talous.

Jäsenmaksu pyydetään maksamaan 15.03. mennessä asukasyhdistyksen tilille 549409-293202 Valkeakosken Osuuspankkiin.

Asukasyhdistyksen seuraava tilaisuus ti 19.03.

 Katiskatalossa (Antinniementien ja Rengastien risteyksessä ammattiosaston kokoustiloissa) järjestetään yhteislaulutilaisuus ja lauletaan vanhoja kouluaikaisia lauluja sekä maakuntalauluja.

Tilaisuudessa säestää ja laulantaa johtaa Terhi Saarinen. Tilaisuus alkaa klo 18.00.

TERVETULOA!

Mukavaa talven jatkoa jäsenkunnalle!


Jätä kommentti

Toimintakertomus v. 2012

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Antinniemen kaupunginosan asukkaiden yhdyssiteenä, kanavana vaikuttaa alueen asumisviihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä osaltaan valvoa asukkaiden ja alueella kiinteää omaisuutta omistavien etuja heitä koskevissa, yleisessä käytössä olevien maan ja vesialueiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valmistelee ja esittää viranomaisille ehdotuksia sekä kannanottoja niin kaavoitusta, rakentamista, katuja, liikennettä, vesi- ja jätehuoltoa, puistoja ja muita yleisessä käytössä olevia maa-alueita kuin myös aluetta ympäröivän Lotilanjärven käyttöä ja suojelua koskevissa asioissa, toimeenpanee keskustelutilaisuuksia, harjoittaa neuvontatyötä sekä kehittää ja ottaa käyttöön muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusta tukevia toimintoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, järjestää maksullisia huvitilaisuuksia ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

Asukasyhdistyksen hallitus

 Timo Saarelainen, puheenjohtaja

Jouko Airola, varapuheenjohtaja

Annu Arola, sihteeri

Esa Ventonen, rahastonhoitaja

Marjaana Paso, hallituksen jäsen

Alpo Survonen, hallituksen jäsen

Tilintarkastajat

Varsinaiset toiminnantarkastajat Ilkka Lumme ja Timo Pinomäki ja varatoiminnantarkastajat Martti Heikkinen ja Markku Tunturi.

Hallituksen kokoukset ja yleiset kokoukset

 Hallituksen kokoukset: 23.05.2012, 20.06.2012, 11.09.2012, 23.10.2012, 28.11.2012 ja 13.12.2012 (Kulman Kuulumisten kokoamiskokous). Kokoukset on pidetty sihteerin kodissa.

Sääntömääräinen vuosikokous 10.05.2012 Helluntaiseurakunnan tiloissa.

Yhdistyksen tiedottaminen

Jäsenille on tiedotettu sähköpostilla niille, joilla se on. Sähköpostittomille on toimitettu paperitiedote.

Ilmoitustaulu on käytettävissä sekä jäsenistölle että hallituksen tiedotteille Rengastien ja Antinniementien risteyksessä.

Kulman Kuulumiset ilmestyi kahdesti,  heinäkuussa ja joulukuussa.

Yhdistyksen jäsenmaksu

 Jäsenmaksu säilyi ennallaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Se on 10 eur/jäsentalous ja 5 eur/yhden hengen talous.

Tehtyjä aloitteita

 Toimintakauden aikana ei tehty yhdistyksen toimesta aloitteita.

Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet

 15.05.2012  Antinniemen siivoustalkoot; mukana 12 antinniemeläistä

28.06.2012  Antinniemen kesäjuhla ja vuoden potkupallo-ottelu Aikuiset vastaan Muksut; muksut voittivat ja mukana oli 28 antinniemeläistä

18.08.2012  Pop-up-ruokaravintola Sihvosen pihassa Rengastie 4:ssä; ruokailijoita oli 100; pääkokkina Bing Tan ja apujoukkoina Sirja Sara, Kirsti Kossi, Saarelaiset, Ventoset, Arolat, Koskenalustat, Sihvoset; myös kirppari järjestettiin antinniemeläisten lahjoittamista tavaroista ja tulot tulivat asukasyhdistyksen hyväksi

24.08.2012  Antinniemen venetsialaiset; mukana 14 antinniemeläistä

19. – 26.10.2012  roskalava puutarhajätteitä varten ja roskia kertyi n. 5 t

12.12.2012  asukasyhdistyksen pikkujoulujuhla; mukana 18 antinniemeläistä

Valkeakosken kaupunginosayhdistysten tilaisuudet ja muut asukasyhdistyksen toimintaan

liittyvät tilaisuudet

20.03.2012  kaupunginosayhdistysten vuosikokous; sihteerinä toimi Annu Arola. Antinniemen asukasyhdistyksestä mukana puheenjohtaja Timo Saarelainen.

Muuta

 Asukasyhdistys huolehti pallokentän ruohonleikkuusta ja leikkuri huollettiin.

Toukokuussa päivitettiin yhdistyksen jäsentiedot. Mukana toiminnassa on 85 jäsentaloutta  ja 2 kannatusjäsentä.

Mukaan ilmoittautui joidenkin eronneiden tilalle mukavasti uusia jäseniä. 


Jätä kommentti

Toimintasuunnitelma 2013

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Antinniemen kaupunginosan asukkaiden yhdysside.Tarkoituksena on toimia kanavana vaikutettaessa asumisviihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Valvotaan myös asukkaiden ja alueella kiinteää omaisuutta omistajien etuja heitä koskevissa, sekä yleisessä käytössä olevien maan ja vesialueiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys valmistelee ja esittää viranomaisille ehdotuksia sekä kannanottoja niin kaavoitusta, rakentamista, katuja, liikennettä, vesi- ja jätehuoltoa, puistoja ja muita yleisessä käytössä olevia maa-alueita kuin myös aluetta ympäröivän Lotilanjärven käyttöä ja suojelua koskevissa asioissa, toimeenpanee keskustelutilaisuuksia, harjoittaa neuvontatyötä sekä kehittää ja ottaa käyttöön muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusta tukevia toimintoja.

Pyritään järjestämään jo perinteiseksi tulleet tilaisuudet:

–                     Antinniemen siivoustalkoot toukokuussa

–                     kesäjuhla 27.06.2013

–                     tuoksubalsamien hävitys pallokentän reunoilta ennen kasvin kukintaa heinäkuussa

–                     jättiputkie-esiintymien etsiminen ja niiden hävittäminen

–                     venetsialaiset elokuun lopussa

–                     roskalava puutarhajätteille syyskuussa

–                     joulukuussa jokin jouluinen tilaisuus

–                     julkaistaan Kulman Kuulumiset kesäkuussa ja joulukuussa.

Edellä mainittujen tilaisuuksien lisäksi järjestetään mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan seuraavat tilaisuudet:

–                     koululaulujen ja maakuntalaulujen lauluilta 19.03.

–                     pop up-ravintolapäivä toukokuussa ja elokuussa ja niiden yhteyteen kirppari, jonka tuotot asukasyhdistyksen hyväksi

–                     avoin puutarhapäivä elokuussa ja perennojen vaihtopäivä joko toukokuussa tai elokuussa

–                     retki/kesäteatteriretki

–                     juustoilta lokakuussa

–                     ”Leelian lepotuoli” johonkinpäin Antinniemeä.

Antinniemeen muuttaneita uusia antinniemeläisiä informoidaan yhdistyksen toiminnasta ja näin pyritään saamaan uusia jäsentalouksia toimintaan mukaan.

Kaupunginosayhdistyksen katto-organisaation toimintaan otetaan osaa mahdollisuuksien mukaan.

Leikekirjan ylläpitoa jatketaan ja leikekirjaan liitetään juttuja paikallislehdestä jäsenten osallistumista kotikaupunkimme toimintaan. Myös asukasyhdistyksen tapahtumista ikuistettuja valokuvia liitetään leikekirjaan.