Antinniemen Asukasyhdistys

Valkeakoskella toimiva asukasyhdistys


Jätä kommentti

Kaupunginosayhdistysten vuosikokous 2013

 VALKEAKOSKEAN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN EDUSTAJISTON VUOSIKOKOUS

 Aika              to 21.03.2013 klo 18.00

Paikka          Myllypirtti, Myllykatu 7 

Läsnä            Liite 1

 1                    Kokouksen avaus

 Kaupunginosayhdistysten puheenjohtaja Esko Salo avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat asukasyhdistysten jäsenet tervetulleiksi.

2                    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi

                      pöytäkirjan tarkastajaa

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Salo, sihteeriksi Annu Arola ja pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Nuutinen (Kauppilanmäki-Maijannitty) ja Soile Repo (Kauppilanmäki-Maijanniitty).

 3                    Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus

 Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osanottajaluettelo (liite 1).

 4                    Vuoden 2012 toimintakertomus

 Hyväksyttiin toimintakertomus ja tehtiin kaksi korjausta:

–                     korjataan Hussa -> Husso

–                     poistetaan Kaakonojan alueen asukasyhdistys täytti 30 v (täyttää v. 2013).

 Wanhanajan markkinat oli siirretty museoalueelta Myllysaareen.

 Puheenjohtaja muistutti asukasyhdistysten edustajia, että yhdistysten  tulee vuosittain lähettää puheenjohtajalle toimintakertomuksensa ja –suunnitelmansa, jotta ne voidaan liittää kaupunginosayhdistysten toimintakertomukseen ja –suunnitelmaan.

5                    Valitaan kaupunginosayhditykselle vuodeksi 2013

                      puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri

Valittiin v. 2013 puheenjohtajaksi Esko Salo, varapuheenjohtajaksi Timo Saarelainen (Antinniemi) ja sihteeriksi Annu Arola (Antinniemi).

 Varapuheenjohtaja valitaan aiemmin tehdyn päätöksen mukaan vuoronperään eri asukasyhdistyksistä.

 6                    Jäsenyhdistysrekisterin tarkistus

 Puheenjohtaja korostii, että asukasyhdistykset päivittäisivät aktiivisemmin puheenjohtajalle hallitusjäsenten tiedot, kun ovat selvillä vuosikokousten jälkeen. Näin tarvittaessa lähetettävät tiedotteet löytävät perille oikeille henkilöille.

 Sääntöjen mukaan esitettiin Vallon-Viuhan asukasyhdistystä mukaan Valkeakosken kaupunginosayhdistysten jäseneksi ja esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 7                    Vuoden 2013 kustannusvastuu

 Kustannusvastuu kuuluu vuoro vuosina eri asukasyhdistyksille. V. 2013 kustannusvastuussa on Yrjölän asukasyhdistys.

 8                    Kaupungin tuki kaupunginosayhdistyksille

 Kaupungin avustusmääräraha vuodelle 2013 päätetään huhti-toukokuussa. Avustus on tarkoitettu yhdistysten kopiointeja varten ja sisältää 20 %:n omavastuuosuuden. Kaupunki on korostanut, että yhdistykset käyttäisivät mahdollisimman paljon sähköistä viestintää. Myös Valkeakosken Sanomien palstoja suositellaan käytettäväksi. On odotettavissa, että v. 2012 avustukseen (700 eur) tulee vähennystä. Kokousosanottajien mielestä olisi kuitenkin huomioitava, että kaikilla ei ole käytettävissä sähköpostia eikä kaikille tule Valkeakosken Sanomia. Sen vuoksi myös paperisia kopioita vielä tarvitaan.

 Jos yhdistyksillä on suunnitteilla erityisprojekteja, kannattaa kaupunkiin ottaa yhteyttä ja neuvotella kohdeavustuksesta.

 9                    Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja lisättiin Valkeakoski-Seurasta tullut ehdotus mahdollisista kaupunginosakävelyistä asuntoalueilla.

 Asuinalueiden siivoustalkoiden roskien ja roinan korjaamiseksi yhdistykset voivat olla yhteydessä  ennakkoon puisto-osaston kanssa. Esko Salo vahvistaa myöhemmin yhteyshenkilön nimen.

Maksuttomat viikot puutarhajätteille keväällä ja syksyllä otetaan taas esille kaupungin ja Kiertokapulan kanssa.

 Tehdään ehdotus kaupungille ilmoitustauluista asuntoalueille.

 10                  Koskilaissunnuntai Kauppilanmäen museoalueella heinäkuussa

 –                    buffetin pito

  –                     ohjelmistoon ja järjestelyihin osallistuminen

 –                     su 07.07.2013

–                     Ulvajanniemen asukasyhdistys hoitaa buffetin vanhalla rutiinilla; v. 2012 buffetin

                      pito oli menestys, koska hyvän ilman ja ohjelman vuoksi väkeä oli paljon

–                     hyviä ohjelmaesityksiä kaivataan kuten aina.

 11                  Pihanhoitokilpailu v. 2013

Pihanhoitokilpailu järjestetään vuorovuosina eri asuntoalueilla ja mukana järjestelyissä ovat Valkeakoski-Seura ja kaupungin puisto-osasto.

 V. 2013 kilpailu pidetään Kaskelan, Jyräänmäen, Laiskan ja Naakan alueilla.

 12                  Tiedotus

  –                     jäsenyhdistyksille

  –                     yhteydenpito kaupungin hallintoon

  –                     yhdistysten oma tiedottaminen

 Puheenjohtaja Esko Salo päivittää jäsenrekisteritietoja ja hänelle pitää lähettää asukasyhdistysten päivitetyt tiedot vuosikokousten jälkeen, jotta tieto kulkee.

 Yhteydenpito kaupungin hallinnon ja luottamushenkilöiden kanssa toimii hyvin ja Esko Salo toimii yhteyshenkilönä.

 Valkeakosken Sanomissa on Seuratoimintapalsta, jonne asukasyhdistykset voivat lähettää toimintaansa koskevia tiedotteita. Tämä palsta on maksullinen.

 Asukasyhdistysten pitää päivittää myös yhteystietonsa kaupungin nettisivuille. Yhteyshenkilö on Arja Repo, arja.repo@vlk.fi. Mahdollisen kotisivun linkin päivittämisestä kaupungin nettisivuille huolehtii myös Arja Repo.

 13                  Kaupunginosayhdistysten edustajien kokoukselle tuomat asiat

 Lopuksi keskusteltiin haittakasveista. Kaupungilta tuli n. vuosi sitten kiertokirje ns. haittakasveista, joita ovat mm. lupiini, jättiputki, tuoksubalsami. Kiertokapula vie polttoon, kun haittakasvit laitetaan keräyksen jälkeen jätesäkkeihin.

 14                  Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja Esko Salo päätti kokouksen klo 18.50.

Advertisement


Jätä kommentti

Laulajaiset

Asukasyhdistyksen lauluilta Laulajaiset pidettiin tiistaina 19.03. Katiskatalossa (Rengastien ja Antinniementien risteyksessä oleva ammattiosaston kerhohuoneisto). Kutsuun oli vastannut tulemalla paikalle 15 asukasyhdistyksen jäsentä. Laulut käsittivät vanhoja koululauluja sekä maakuntalauluja. Joukossa oli hyvin tuttuja, vanhojen koululaulukirjojen ”helmiä”, mm. Ratiritiralla, Peipon pesä, Suutariemännän kehtolaulu, Liikennelaulu ja monet, monet muut. Maakuntalaulut kahlattiin läpi lopuksi ja paikalla olijat saivat kuulla oman kotiseutunsa rakkaan maakuntalaulun ja myös tuntemattomampiakin lauluja.  Laulettiin Nälkämaan laulu, Kymmenen virran maa, Karjalaisten laulu, Hämäläisten laulu. Koko Suomen niemi lauluineen kierrettiin läpi. Yli kaksi tuntia laulettiin ja välillä kostutettiin kurkkua kaffeella ja teellä. Viimeisillä äänen rippeillä laulettiin vielä juhlavasti Maamme ja vielä molemmilla kotimaisilla kielillä.

Laulujen lomassa laulajat kertoilivat kuka mitäkin muistoja, joita laulut mieleen toivat.

Säestäjänä ja laulujen vetäjänä  toimi ansiokkaasti Terhi Saarinen.

IMG_6163                                                           IMG_6164

IMG_6165                         IMG_6166