Antinniemen Asukasyhdistys

Valkeakoskella toimiva asukasyhdistys


Jätä kommentti

Antinniemen asukasyhdistyksen vuosikokous 06.02.2014

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Aika              Ti  6.2.2014   klo 18.00      

Paikka          Antinniementie  5

Läsnä           Timo Saarelainen

                      Esa Ventonen

                      Jussi Henttonen

                      Heikki Mikkola

                      Alpo Survonen

                      Jouko Airola

                      Kaija Saarelainen

 1                   Timo Saarelainen avasi kokouksen.

2                   Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen ja sihteeriksi Kaija Saarelainen, pöytäkirjan tarkastajiksi Alpo Survonen ja Jussi Henttonen, Ääntenlaskijoiksi valittiin Alpo Survonen ja Jussi Henttonen.

3                   Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4                   Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 5                  Käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2013, tilinpäätös 2013, sekä siihen liittyvä toiminnantarkastajien lausunto (liitteet).

 6                  Vahvistettiin tilinpäätös 2013, sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

 7                  Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2014 (liite).

8                   Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2014 (liite).

9                   Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 15 € / talous ja yhdenhengen taloudelle 7,50 € sekä kannatusjäsenmaksuksi 15 €.

10                 Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Timo Saarelainen ja erovuoroiset hallituksen jäsenet jatkavat, lisäksi uutena jäsenenä valittiin Jussi Henttonen.

Hallituksen kokoonpano: Timo Saarelainen, Alpo Survonen, Annu Arola, Esa Ventonen, Jouko Airola, Heikki Mikkola, Jussi Henttonen.

11                  Valittiin toiminnantarkastajiksi Ilkka Lumme ja Timo Pinomäki ja varatoiminnantarkastajiksi Martti Heikkinen ja Markku Tunturi.

12                 Muina asioina käsiteltiin Antinniementien peruskorjausta.

 13                 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

 

Advertisement


Jätä kommentti

Jäsentiedote 2/2014

VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Asukasyhdistyksen hallitus

06.02.2014 pidettiin Antinniemen asukasyhdistyksen vuosikokous Katiskatalossa. Vuosikokouksen päätöksellä valittiin v. 2014 hallitus. Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan jakanut tehtävänsä seuraavasti:

Puheenjohtaja Timo Saarelainen, Antinniementie 13 , timo.saarelainen@pp.inet.fi,  gsm 040-5834415

Varapuheenjohtaja Jouko Airola, Antinniementie 12, jouko.airola@pp.inet.fi, gsm 045-6707171

Sihteeri Annu Arola, Antinniementie 52, annu.arola@pp2.inet.fi, gsm 040-7276723

Rahastonhoitaja Esa Ventonen, Antinniementie 15 , esa.ventonen@pp.inet.fi, gsm 040-5432905

Alpo Survonen, Antinniementie 3 , alpo.survonen@suomi24.fi, gsm 0400-799196

Heikki Mikkola, Antinniementie 42, heikki.mikkola1@gmail.com, gsm 040-5770812

Jussi Henttonen, Rengastie 24, jussi.henttonen@cabassi.fi

 

Hallituksen yhteystiedot löytyvät myös kotisivuiltamme http://antinniemenasukasyhdistys.wordpress.com, mistä löytyy myös muuta tietoa yhdistyksestämme. Mm. menneen vuoden toimintakertomus ja v. 2014 toimintasuunnitelma.

Asukasyhdistys tulee tiedottamaan jäsenistölle toiminnastaan sähköpostilla, kotisivuilla ja paperitiedotteilla niille, joilla sähköpostia ei ole. Tärkeää on, että yhteystietojen muuttuessa ilmoitatte sihteerille muutoksista, jotta tiedotus toimii.

Asukasyhdistyksen hallitus toivoo, että jäsenistö rohkeasti ottaisi yhteyttä hallituksen jäseniin, jos aihetta ilmaantuu! Yritetään yhdessä ja keskitetysti viedä asioita eteenpäin, jotta meillä on mukava paikka asua.

Jäsenmaksu v. 2014 ja sen maksaminen

Vuosikokous päätti myös kuluvan vuoden jäsenmaksusta. Yhdistyksen jäsenmaksu on pysynyt samana yhdistyksen perustamisesta lähtien vuodesta  2007.  Nykyisten aktiviteettien ylläpitämiseksi vuosikokous päätti korottaa jäsenmaksua. Jäsenmaksu muuttuu ja on 15 eur/jäsentalous ja 7,50 eur/yhden hengen talous.

Jäsenmaksu pyydetään maksamaan 03.03.2014. mennessä asukasyhdistyksen tilille FI37 5494 0920 0932 02 Valkeakosken Osuuspankki.

Talvirieha 

Asukasyhdistyksen toimintasuunnitelmassa v. 2014 oli tarkoitus viettää talviriehaa maaliskuun puolessa välissä, mutta mutta! Tämä talvi on ollut lyhyt ja vähäluminen ja talvirieha päätettiin peruuttaa.

Terveiset kevättä odotellessa

Asukasyhdistyksen hallitus

 

 

 


Jätä kommentti

Toimintasuunnitelma 2014

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Antinniemen kaupunginosan asukkaiden yhdysside.

Tarkoituksena on toimia kanavana vaikutettaessa asumisviihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Valvotaan myös asukkaiden ja alueella kiinteää omaisuutta omistajien etuja heitä koskevissa, sekä yleisessä käytössä olevien maan ja vesialueiden käyttöön liittyvissä asioissa.

 Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys valmistelee ja esittää viranomaisille ehdotuksia sekä kannanottoja niin kaavoitusta, rakentamista, katuja, liikennettä, vesi- ja jätehuoltoa, puistoja ja muita yleisessä käytössä olevia maa-alueita kuin myös aluetta ympäröivän Lotilanjärven käyttöä ja suojelua koskevissa asioissa, toimeenpanee keskustelutilaisuuksia, harjoittaa neuvontatyötä sekä kehittää ja ottaa käyttöön muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusta tukevia toimintoja.

 Jjärjestetään jo perinteiseksi tulleet tilaisuudet:

–                    Antinniemen siivoustalkoot toukokuussa

–                    kesäjuhla

–                    venetsialaiset elokuun lopussa

–                    roskalava puutarhajätteille syksyllä

–                    joulukuussa jokin jouluinen tilaisuus

–                    julkaistaan Kulman Kuulumiset kesäkuussa ja joulukuussa; pyritään siirtämään julkaisut asukasyhdistyksen kotisivuille.

 Edellä mainittujen tilaisuuksien lisäksi järjestetään mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan seuraavat tilaisuudet:

–                    talvitapahtuma maaliskuun puolessa välissä

–                    pop-up-ravintolatilaisuus toukokuussa ja sen yhteydessä kirppari

–                    juustoilta.

 Antinniemeen muuttaneita uusia antinniemeläisiä informoidaan yhdistyksen toiminnasta ja näin pyritään saamaan uusia jäsentalouksia toimintaan mukaan.

 Kaupunginosayhdistyksen katto-organisaation toimintaan otetaan osaa mahdollisuuksien mukaan.

Leikekirjan ylläpitoa jatketaan ja leikekirjaan liitetään juttuja paikallislehdestä jäsenten osallistumista kotikaupunkimme toimintaan. Myös asukasyhdistyksen tapahtumista ikuistettuja valokuvia liitetään leikekirjaan.


Jätä kommentti

Toimintakertomus 2013

Antinniemen asukasyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Antinniemen kaupunginosan asukkaiden yhdyssiteenä, kanavana vaikuttaa alueen asumisviihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä osaltaan valvoa asukkaiden ja alueella kiinteää omaisuutta omistavien etuja heitä koskevissa, yleisessä käytössä olevien maan ja vesialueiden käyttöön liittyvissä asioissa.

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valmistelee ja esittää viranomaisille ehdotuksia sekä kannanottoja niin kaavoitusta, rakentamista, katuja, liikennettä, vesi- ja jätehuoltoa, puistoja ja muita yleisessä käytössä olevia maa-alueita kuin myös aluetta ympäröivän Lotilanjärven käyttöä ja suojelua koskevissa asioissa, toimeenpanee keskustelutilaisuuksia, harjoittaa neuvontatyötä sekä kehittää ja ottaa käyttöön muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusta tukevia toimintoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, järjestää maksullisia huvitilaisuuksia ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

 Asukasyhdistyksen hallitus

 Timo Saarelainen, puheenjohtaja

Jouko Airola, varapuheenjohtaja

Annu Arola, sihteeri

Esa Ventonen, rahastonhoitaja

Heikki Mikkola, hallituksen jäsen

Alpo Survonen, hallituksen jäsen

Toiminnantarkastajat

 Varsinaiset toiminnantarkastajat Ilkka Lumme ja Timo Pinomäki ja varatoiminnantarkastajat Martti Heikkinen ja Markku Tunturi.

 Hallituksen kokoukset ja yleiset kokoukset

 Hallituksen kokoukset: 11.12.2013, 05.11.2013,15.10.2013, 10.09.2013,14.08.2013, 25.06.2013, 29.05.2013, 08.05.2013, 15.04.2013, 02.04.2013, 05.03.2013, 12.02.2013, 05.02.2013, 09.01.2013. Kokoukset on pidetty sihteerin kodissa. Sääntömääräinen vuosikokous 12.02.2013 Katiskatalossa.

Yhdistyksen tiedottaminen

Jäsenille on tiedotettu sähköpostilla niille, joilla se on. Sähköpostittomille on toimitettu paperitiedote.

Ilmoitustaulu on käytettävissä sekä jäsenistölle että hallituksen tiedotteille Rengastien ja Antinniementien risteyksessä.

Kulman Kuulumiset ilmestyi kahdesti,  heinäkuussa ja joulukuussa.

Uutena viestintäkanavana otettiin käyttöön asukasyhdistyksen kotisivut osoitteessa

https://antinniemenasukasyhdistys.wordpress.com.

Yhdistyksen jäsenmaksu

 Jäsenmaksu säilyi ennallaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Se on 10 eur/jäsentalous ja 5 eur/yhden hengen talous.

 Tehtyjä aloitteita

Kaupungille tehtiin kysely aiemmin v. 2007 tehdystä aloitteesta leikkipuistosta sekä aloite Antinniemen venerannan kunnostamisesta sekä Vesiveikkojen ja Lempääläntien välisen metsäkaistan raivaamisesta. Vuoden 2013 loppuun mennessä kaupungilta ei saatu vastausta useista kyselyistä huolimatta.

 Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet

 19.03.2013  laulajaiset Katiskatalossa. Mukana 13 jäsentä.

15.05.2013 Antinniemen siivoustalkoot. Mukana 12 jäsentä.

18.05.2013 Pop-up-ravintolapäivä Antinniemen ystävien järjestämänä. Tapahtumassa myös portinpielikirppikset (6 kpl) sekä perennanvaihtotori. Pop-up-ravintolan yhteydessä olleesta kirppiksestä tuotto asukasyhdistykselle.

27.06.2013 kesäjuhla. Mukana 17 jäsentä.

11.07.2013 potkupallo-ottelu Aikuiset vastaan Muksut. Mukana joukkueet (15 hlöä) sekä 8 katsojaa.

29.08.2013 venetsialaiset. Mukana 14 jäsentä.

15.09.2013 Naisten pankin tapahtuman yhteydessä tarkoitus kävellä joukolla naisille ammatteja.

25.10.2013 juustoilta. Mukana 17 jäsentä.

17.12.2013 jouluinen lyhtykulkue. Mukana 10 jäsentä.

 Valkeakosken kaupunginosayhdistysten tilaisuudet ja                                                                                                                                                                muut asukasyhdistyksen toimintaan liittyvät tilaisuudet

 20.03.2013  kaupunginosayhdistysten vuosikokous; sihteerinä toimi Annu Arola. Antinniemen asukasyhdistyksestä mukana puheenjohtaja Timo Saarelainen. Kaupunginosayhdistysten sihteeriksi valittiin Annu Arola.

 Muuta

Asukasyhdistys huolehti pallokentän ruohonleikkuusta ja leikkuri huollettiin.

Asukasyhdistyksen toimesta pystytettiin pallokentälle kaksi frisbee-koria jäsenistöä varten. Kaupungilta saatiin toinen jalkapallomaali kentälle.

 Pienellä joukolla hävitettiin pallokentän nurkassa olleita jättibalsameita.

 Haravointijätettä varten oli kaksi lavaa jäsenistöä varten.

 Loppuvuoden myrsky katkaisi kuusen pallokentän laidasta. Se karsittiin UPM:n metsäosaston luvalla ja saatu puu kerättiin kentän laitaan myöhempää käyttöä varten. Samalla karsittiin myös kolme muuta, jo lahonnutta puuta. Lisäksi loppukesästä UPM:n metsuri karsi aluskasvillisuutta rannasta, mutta siistiminen lopetettiin ja sitä jatketaan mahdollisesti myöhemmin.

Uusia jäseniä saatiin Antinniemeen muuttaneista uusista asukkaista.