Antinniemen Asukasyhdistys

Valkeakoskella toimiva asukasyhdistys


Jätä kommentti

Jäsentiedote 4/2014

ANTINNIEMEN  KEVÄTSIIVOUSTALKOOT  

Pidämme perinteiset kevätsiivoustalkoot Antinniemessä torstaina 08.05.2014 klo 18.00 alkaen. Kokoonnumme paperinkeräysastian viereen ja aloitamme talkoot nauttimalla kaffetta/teetä/mehua pullan kera. Kaupunki antaa meille jätepusseja ja muutamia noukkijoita. Varaa mukaasi hansikkaat.    

 

Roskapussi

VENERANNAN HIIPPAILIJAT  

Lotilan järven Antinniemen puoleisella rannalla on hiippaillut oudonlaisia nuorukaisia tutkimassa rannan veneitä. Jokaisen veneenomistajan on syytä käydä katsomassa, että oma vene ja sen lukitus ovat kunnossa.  

 

Soutuvene

JÄSENMAKSUT  

Asukasyhdistyksen jäsenmaksu pitäisi maksaa viipymättä, jos maksu on jäänyt maksamatta. 15 eur/jäsentalous ja 7,50 eur/yhden hengen talous. Yhdistyksen tilinumero on FI37 5494 0920 093202. Jos olet epävarma, onko jäsenmaksu maksamatta, ota yhteys rahastonhoitaja Esa Ventoseen, 040-5432905.  

 

ILOISTA KESÄN ODOTUSTA!        Kevät 010

Advertisement


Jätä kommentti

Asukasilta 18.03.2014 Lotilan järven ympäristön hoidosta ja puiden kaadosta

Antinniemen ranta-alueet ja Antinniemen pihat ovat aivan pienessä ajassa muuttaneet kovasti muotoaan. Puuta on kaatunut niin yksityisissä pihoissa kuin ranta-alueellakin. Viime kesänä UPM yhdessä kaupungin kanssa teki Lotilan järven ranta-alueella katselmuksen ja suoritti pienimuotoista hakkuutakin rantametsikössä.

Metsänhoitotilaisuus keräsi runsaan kuulijakunnan ja asiantuntijoille esitettiin kiitettävästi kysymyksiä myös muista kuin puunkaatoon liittyvistä asioista.  Paikalla oli reilut parikymmentä asiasta kiinnostunutta antinniemeläistä.

Asukasillan yleisöä

Asukasillan yleisöä

 

Kysymyksiin vastaamassa olivat kaupungin teknisen keskuksen johtaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi ja UPM:n Lotilan ympäristön hoidosta vastaava Sinikka Leino. He myös valottivat yksityisten pihoista kaadettavien puiden periaatteita. Myös asukasyhdistyksen aikanaan tekemään aloitteeseen venerannan kunnostamisesta saatiin lopultakin selvyys.

Vastaus venerannan uusien talojen editse kulkevan rantapolun kunnostamisesta oli selvä: ainakaan toistaiseksi rantapolulle ei tehdä mitään. Ehdotukseemme antinniemeläisten talkootyönä tehtävään kunnostukseen Hanna-Kaisa Lahtisalmi ei ottanut kantaa, mutta lupasi selvittää asiaa. Leikkikentän rakentamisen esteenä Pistetalojen ja Kenraalinrannan taakse on ollut epätietoisuus alueen omistussuhteista. Myös nykyinen taloudellinen tilanne ei ole kovin suotuisa kentän rakentamiselle.

Antinniemen pihoista on viimeisen vuoden aikana kaadettu runsas määrä puustoa ja myös Antinniemen puoleista Lotilan rantaa on karsittu ja tarvetta lisäkarsintaankin on ilmennyt. Antinniemen puusto alkaa olla osittain jo vanhaa ja turvallisuusriskit kasvavat. Lotilan ranta on Antinniementie 26:n kohdalta kohti Antinkärkeä UPM:n omistuksessa. 

Kaupungilla puuston tonttipuiden kaatosuunnitelmissa yhteyttä voi ottaa metsäinsinööri Karriin, joka käy tarkastamassa kaadettavien puiden kunnon ja antaa luvan tonttipuiden kaatoon. Kaadetun puun tilalle pitää istuttaa uutta puustoa, jonka ei välttämättä tarvitse olla koivu.

UPM hoitaa omia alueitaan yhdessä kaupungin kanssa siten, että UPM tekee kaupungille suunnitelman kaadettavista puista ja kaupunki tekee päätöksen, mikä osa puustosta kaadetaan. Antinniemen alueella sekä männyt että koivut pyritään suojelemaan.

Lotilan rannassa on tehty UPM:n ja kaupungin toimesta lopputalven aikana  kaksi katselmusta, minkä seurauksena puita on merkitty. Lopullinen kaatosuunnitelma selviää kevään aikana.

Hanna-Kaisa Lahtisalmi kertoi lisäksi, että kaupungin kunnostusmäärärahan turvin Antinniemen tiepäällyste uusitaan alustavan aikataulun mukaan elokuussa 2014.  Myös routavaurioita korjataan ja reunakivetyksiä uusitaan. 

Ilta oli järjestämisen arvoinen ja monet mieltä askarruttaneet kysymykset saivat vastauksensa. Illan aikana esiintulleissa asioissa ollaan vielä yhteydessä kaupungin ja UPM:n suuntaan.

 

Valkeakosken kaupungin tekninen johtaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi

Valkeakosken kaupungin tekninen johtaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi