Antinniemen Asukasyhdistys

Valkeakoskella toimiva asukasyhdistys


Jätä kommentti

Antinniemen asukasyhdistyksen mielipidetiedustelu 2014

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Antinniemen kaupunginosan asukkaiden yhdysside.

Tarkoituksena on toimia kanavana vaikutettaessa asumisviihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Valvotaan myös asukkaiden ja alueella kiinteää omaisuutta omistajien etuja heitä koskevissa sekä yleisessä käytössä olevien maan ja vesialueiden käyttöön liittyvissä asioissa.

 Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys valmistelee ja esittää viranomaisille ehdotuksia sekä kannanottoja niin kaavoitusta, rakentamista, katuja, liikennettä, vesi- ja jätehuoltoa, puistoja ja muita yleisessä käytössä olevia maa-alueita kuin myös aluetta ympäröivän Lotilanjärven käyttöä ja suojelua koskevissa asioissa, toimeenpanee keskustelutilaisuuksia, harjoittaa neuvontatyötä sekä kehittää ja ottaa käyttöön muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusta tukevia toimintoja.

 Asukasyhdistys järjestää myös erilaisia tilaisuuksia, joissa yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua naapurustossa asuviin.

 Asukasyhdistys perustettiin yllä mainittua tarkoitusta varten v. 2007. Nyt tämän hetkinen hallitus haluaisi jäsenistöltä mielipiteitä, ehdotuksia, ”risuja ja ruusuja” yhdistyksen toiminnasta.

 

Täytä joka kotiin lähetetty/jaettu kysely ja palaute se sihteerille (Annu Arola, Antinniementie 52) 08.06. mennessä. Voit vastata myös nimettömänä.

Hallitus toivoo aktiivista vastausintoa!

 

Iloista kesän odotusta!

 

Kynä ja lehtiö

 

Advertisement


Jätä kommentti

Valkeakosken kaupunginosayhdistysten vuosikokouspöytäkirja

VALKEAKOSKEN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN EDUSTAJISTON VUOSIKOKOUS

 Aika              to 20.03.2014 klo 18.00 

Paikka          Myllypirtti, Myllykatu 7 

Läsnä           Edusajia eri asukasyhdistyksistä

 1                    Kokouksen avaus

 Kaupunginosayhdistysten puheenjohtaja Esko Salo avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat asukasyhdistysten jäsenet tervetulleiksi.

 2                    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Salo, sihteeriksi Annu Arola ja pöytäkirjan tarkastajiksi

Jaakko Kojo (Eerolan asukasyhdistys) ja Minna Rompasaari (Kaakonojan alueen asukasyhdistys).

 3                    Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osanottajaluettelo (liite 1).

 4                    Vuoden 2013 toimintakertomus

 Hyväksyttiin toimintakertomus (liite 2) hyväksyttiin muutoksitta.

 Puheenjohtaja muistutti asukasyhdistysten edustajia, että yhdistysten  tulee vuosittain lähettää puheenjohtajalle toimintakertomuksensa ja –suunnitelmansa, jotta ne voidaan liittää kaupunginosayhdistysten toimintakertomukseen ja –suunnitelmaan, joka lähetetään kaupungille.

 5                    Valitaan kaupunginosayhditykselle vuodeksi 2014 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri

 Valittiin v. 2014 puheenjohtajaksi Esko Salo, varapuheenjohtajaksi Esko Laatikainen (Kauppilanmäki-Maijaniitty asukasyhdistys) ja sihteeriksi Annu Arola (Antinniemen asukasyhdistys).

 Varapuheenjohtaja valitaan aiemmin tehdyn päätöksen mukaan vuoronperään eri asukasyhdistyksistä.

 6                    Jäsenyhdistysrekisterin tarkistus

 Puheenjohtaja korosti, että asukasyhdistykset päivittäisivät aktiivisemmin puheenjohtajalle hallitusjäsenten tiedot, kun ovat selvillä vuosikokousten jälkeen. Näin tarvittaessa lähetettävät tiedotteet löytävät perille oikeille henkilöille.

 7                    Vuoden 2014 kustannusvastuu

 Kustannusvastuu kuuluu vuoro vuosina eri asukasyhdistyksille. V. 2014 kustannusvastuussa on Viuhan ja Vallon kyläyhdistys.

 8                    Kaupungin tuki kaupunginosayhdistyksille

 Kaupungin avustusmääräraha vuodelle 2014 päätetään perinteisesti huhti-toukokuussa. Avustus on tarkoitettu yhdistysten kopiointeja varten ja sisältää 20 %:n omavastuuosuuden. Kaupunki on korostanut, että yhdistykset käyttäisivät mahdollisimman paljon sähköistä viestintää  sekä kunkin asukasyhdistyksen päätösten mukaan Valkeakosken Sanomien seuratoimintapalstaa. Maksuhakemus (liite 3) toimitetaan hallintojohtaja Anne Laukkaselle ja maksut olisi selvitettävä ennen joulukuun puoltaväliä.

 Jos yhdistyksillä on suunnitteilla erityisprojekteja, kannattaa kaupunkiin ottaa yhteyttä ja neuvotella kohdeavustuksesta. Anomukset lähetettävä asiaan kuuluvalle lautakunnalle.

 9                    Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 4) yksimielisesti.

 Asuinalueiden siivoustalkoiden roskien ja roinan korjaamiseksi yhdistykset voivat olla yhteydessä  ennakkoon puisto-osaston kanssa (Terhi Nuutila, 040-335 7743).

 10                  Koskilaissunnuntai Kauppilanmäen museoalueella heinäkuussa

                      –                     buffetin pito

                      –                     ohjelmistoon ja järjestelyihin osallistuminen

 –                     su 06.07.2014

–                     Ulvajanniemen asukasyhdistys hoitaa buffetin vanhalla kokemuksessa: buffetista tuleva tuotto riippuu sunnuntain säästä

–                     hyviä ohjelmaesityksiä kaivataan kuten aina.

 11                  Pihanhoitokilpailu v. 2014

 Pihanhoitokilpailu järjestetään vuorovuosina eri asuntoalueilla ja mukana järjestelyissä ovat Valkeakoski-Seura ja kaupungin puisto-osasto.

 V. 2014 kilpailualueeksi on päätetty Kärjenniemen asuntoalueet.

 12                  Tiedotus

                      –                     jäsenyhdistyksille

                      –                     yhteydenpito kaupungin hallintoon

                      –                     yhdistysten oma tiedottaminen

 Puheenjohtaja Esko Salo päivittää jäsenrekisteritietoja ja hänelle pitää lähettää asukasyhdistysten päivitetyt tiedot vuosikokousten jälkeen, jotta tieto kulkee oikeille henkilöille.

 Yhteydenpito kaupungin hallinnon ja luottamushenkilöiden kanssa toimii hyvin ja Esko Salo toimii yhteyshenkilönä.

 Asukasyhdistysten pitää päivittää myös yhteystietonsa kaupungin nettisivuille. Yhteyshenkilö on Arja Repo, arja.repo@valkeakoski.com. Mahdollisen kotisivun linkin päivittämisestä kaupungin nettisivuille huolehtii myös Arja Repo.

 13                  Kaupunginosayhdistysten edustajien kokoukselle tuomat asiat

 Muita asioita ei ollut.

 Kokouksen aluksi kaupungin asuntokatujen turvallisuusprojektin vetäjä, suunnitteluinsinööri Timo Lamminpää kertoi em. projektista. Suurimpana pulmana on tullut esiin tutkimuksessa ihmisten asenteet liikenteessä. Mm. ajonopeudet, pysäköinti, näkyvyydestä huolehtiminen. Kaupunki on hankkinut siirrettävän nopeusnäyttötaulun, jota asukasyhdistykset voivat kysellä Timo Lamminpäältä asuntoalueidensa nopeuksien mittamiseen. Saatujen mittaustulosten perusteella nopeusrajoituksia rikotaan surutta.

 14                  Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja Esko Salo päätti kokouksen klo 19.15.


Jätä kommentti

Mystisiä tynnyreitä Lotilan järvellä

Valkeakosken Kalaveikoista Pekka Kaskela vastasi kysymykseemme mystisista tynnyreistä seuraavasti:

”Lotilanjärveltä pyydetään kuhan mätiä josta kasvatetaan kuhanpoikasia 
istukkaiksi. Tämän työn tekee kalastusalan ammattilainen. Kalaveikot ovat 
antaneet luvan kyseiseen pyyntiin.
Kyseiset tynnyrit ovat järveen laskettujen turojen merkkejä. Kuhat kutevat 
turoihin joilla mäti viedään kalanviljelylaitokselle edelleen kehittymään. 
Turot ovat n. 2 vk vielä pyynnissä ja sen jälkeen ne poistetaan. Tätä 
kuhanmädinhankintaa Lotilanjärvessä on tehty jo n. 10 vuotta. Isot tynnyrit 
ovat merkkinä uistelijoille etteivät vedä uistimia kiinni turoihin.”

Vastaus on siis saatu ja asia on loppuun käsitelty!

kala

 

Lotilan järvessä on kahdessa kohdassa havaittu mystisiä tynnyrirakennelmia.

Antinkärjen karikoilla ja pallokentän rannassa on  toisiinsa vahvalla 
köydellä kytketty isoja kanistereita ja pieniä muovipulloja. 

Onko kyseessä: linnunpesien suojelusta, koekalastuksesta, luvattomista pyydyksistä, jostakin 
muusta?

Kaupunkiin on otettu yhteyttä ympäristötarkastaja Katja Sippolaan.

Jos jollakin tietoa ”viritelmistä”, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä asukasyhdistyksen sihteeriin annu.arola@pp2.inet.fi tai 040-7276723.

 

 

IMG_2373 IMG_2375 IMG_2376 IMG_2377

 

 

 


Jätä kommentti

Antinniemen perinteiset kevätsiivoustalkoot

Taivas vihmoi  08.05. melkein akkoja äkeet selässä, kun kevätsiivous talkoot alkoivat. Tuuli kävi pohjoisesta, mutta eipä se tuntunut innokkaita talkoolaisia häiritsevän. Alkukaffeitten jälkeen 12 innokasta talkoolaista lähti muovipusseineen vaeltamaan eri puolelle Antinniemeä. Pussukoiden pohjalle kertyi nytkin erilaista tavaraa kiitettävästi: kaljatölkkejä, kattila, muovikasseja. sohvan pehmusteita jne. 

Antinniemi on siistiytynyt viime vuosien aikana, mutta tavaraa löytyy joka kevät siivottavaksi. Pidetään yhdessä huoli, että siisteys säilyy. Aina kun silmiin sattuu paperiroskia yms. , noukitaan ne ylös!

KIITOS KAIKILLE SIIVOUSTALKOISIIN OSALLISTUNEILLE!

 

tölkkiPullo

kattila

 

 

 


Jätä kommentti

Valkeakosken Vesiveikot tiedottaa veneenomistajille venepaikkamaksuista

soutuvene2

V. 2014 venepaikkamaksut maksetaan Vesiveikkojen pankkitilille 16.05.2014 mennessä:

–                     FI56 5494 0940 0421 71

–                     soutuvenepaikka 22 eur

–                     maksun liitetietoihin selvitys maksajasta, alueesta ja paikkanumerosta.

 

HUOM!

–                     vene on varustettava asianomaisen paikan numerolla, joka laitetaan lukkoon, kokkaan

                      tai muuhun näkyvään paikkaan

–                     vuokraajan on huolehdittava venepaikkansa siisteydestä.

 

Vuoden 2015 venepaikkamaksuista

–                     v. 2014 venepaikkojen haltijoita pyydetään ilmoittamaan Vesiveikoille nimi, osoite,

                      sähköpostiosoite ja puhelinnumero ja venepaikkanumero ja alue

–                     päivitämme rekisteriämme ja pyrimme muuttamaan laskutuksen venepaikkakohtaiseksi v. 2015

–                     kerrothan viestissä, haluatko v. 2015 venepaikkalaskun sähköpostilla vai perinteisellä postilla.

 

Tiedustelut ensi sijaisesti valkeakoskenvesiveikot@gmail.com tai maanantaisin klo 13.00 – 17.00 gsm 046-627 2464.