Antinniemen Asukasyhdistys

Valkeakoskella toimiva asukasyhdistys


Jätä kommentti

Vuosikokoustunnelmia 2020

Valkeakosken kaupungin kaavoituspäällikkö Alf Lindström kertomassa kaupungin kaavoitukskesta

Kaupungin kaavoituksen päätavoitteita

Kokouksen antinniemeläisiä

Kokouksen antinniemeläisiä

 

Kuvat: Annu Arola

Advertisement


Jätä kommentti

Toimintasuunnitelma 2020

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Antinniemen kaupunginosan asukkaiden yhdysside.

Tarkoituksena on toimia kanavana vaikutettaessa asumisviihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Valvotaan myös asukkaiden ja alueella kiinteää omaisuutta omistajien etuja heitä koskevissa sekä yleisessä käytössä olevien maan ja vesialueiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys valmistelee ja esittää viranomaisille ehdotuksia sekä kannanottoja niin kaavoitusta, rakentamista, katuja, liikennettä, vesi- ja jätehuoltoa, puistoja ja muita yleisessä käytössä olevia maa-alueita kuin myös aluetta ympäröivän Lotilanjärven käyttöä ja suojelua koskevissa asioissa, toimeenpanee keskustelutilaisuuksia, harjoittaa neuvontatyötä sekä kehittää ja ottaa käyttöön muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusta tukevia toimintoja.

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan seuraavat tilaisuudet:

–                    talvirieha maaliskuussa

–                    Antinniemen siivoustalkoot toukokuussa

–                    kansallisena siivouspäivänä kirppistapahtuma  

–                    kesäjuhla

–                    venetsialaiset elokuun lopussa

–                    roskalava puutarhajätteille syksyllä

–                    teatteriretki syksyllä

–                    julkaistaan Kulman Kuulumiset  kesällä.

Antinniemeen muuttaneita uusia antinniemeläisiä informoidaan yhdistyksen toiminnasta ja näin pyritään saamaan uusia jäsentalouksia toimintaan mukaan.

Kaupunginosayhdistyksen katto-organisaation toimintaan otetaan osaa mahdollisuuksien mukaan.

Asukasyhdistyksen kotisivuja päivitetään tarvittaessa.

Leikekirjan ylläpitoa jatketaan ja leikekirjaan liitetään juttuja jäsenten osallistumista erilaisiin tapahtumiin.


Jätä kommentti

Toimintakertomus 2019

Antinniemen asukasyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Antinniemen kaupunginosan asukkaiden yhdyssiteenä, kanavana vaikuttaa alueen asumisviihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä osaltaan valvoa asukkaiden ja alueella kiinteää omaisuutta omistavien etuja heitä koskevissa, yleisessä käytössä olevien maan ja vesialueiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valmistelee ja esittää viranomaisille ehdotuksia sekä kannanottoja niin kaavoitusta, rakentamista, katuja, liikennettä, vesi- ja jätehuoltoa, puistoja ja muita yleisessä käytössä olevia maa-alueita kuin myös aluetta ympäröivän Lotilanjärven käyttöä ja suojelua koskevissa asioissa, toimeenpanee keskustelutilaisuuksia, harjoittaa neuvontatyötä sekä kehittää ja ottaa käyttöön muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusta tukevia toimintoja.

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, järjestää maksullisia huvitilaisuuksia ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

 

Asukasyhdistyksen hallitus

 Heikki Mikkola, puheenjohtaja

Jyrki Kallio, varapuheenjohtaja

Annu Arola, sihteeri

Esa Ventonen, taloudenhoitaja

Jouko Airola, hallituksen jäsen

Timo Saarelainen, hallituksen jäsen

Mika Virkki, hallituksen jäsen

 Toiminnantarkastajat

 Varsinaiset toiminnantarkastajat Olli Nummelin ja varatoiminnantarkastaja Markku Tunturi.

 Hallituksen kokoukset ja yleiset kokoukset

 Hallituksen kokoukset: 29.04., 18.07. ja 11.12.

Kokoukset on pidetty hallituksen jäsenten kodeissa.

Sääntömääräinen vuosikokous 29.04.2019 Helluntaiseurakunnan kokoustilassa.

 Yhdistyksen tiedottaminen

 Jäsenille on tiedotettu sähköpostilla niille, joilla se on. Sähköpostittomille on toimitettu paperitiedote. Lisäksi asukasyhdistyksen kotisivuilla on tilikauden aikana tuotettu tietoa.

Asukasyhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa https://antinniemenasukasyhdistys.wordpress.com. Kotisivujen ylläpidosta on vastannut yhdistyksen sihteeri Annu Arola.

Seuraavassa kotisivujen käyntimääriä:

 

ANTINNIEMEN  ASUKASYHDISTYKSEN  KOTISIVUJEN  KÄVIJÄMÄÄRÄT  2019  
 
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä  
58 44 45 45 73 60  
 
Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu  
74 66 50 55 43 44  
         
                       
                       
                       

Yhdistyksen jäsenmaksu

 Jäsenmaksu on 20 eur/jäsentalous ja 10 eur/yhden hengen talous.

 Tehtyjä aloitteita

 Ei ollut.

 Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet

 14.05.2019 Antinniemen kevätsiivoustalkoot. 10 siivoojaa.

24.07.2019 Tuoksubalsamien hävitystalkoot pallokentän viereisestä metsiköstä. 9 osallistujaa.

10.08.2019 Kesäjuhla. Ei pidetty, kun oli alle 10 ilmoittautunutta.

30.08.2019 Venetsialaiset ilman nuotiota. 5 osallistujaa.

31.08.2019 Kansallinen siivouspäivä Antinlinnan pihassa.  Ei yhtään osallistujaa.

21.09.2019 Lotilan lenkki. 1 + koira.

 Valkeakosken kaupunginosayhdistysten tilaisuudet ja muut asukasyhdistyksen toimintaan

liittyvät tilaisuudet

 27.03.2019  kaupunginosayhdistysten vuosikokous; sihteerinä toimi Annu Arola. Antinniemen asukasyhdistyksestä. Kaupunginosayhdistysten varapuheenjohtajaksi valittiin Jyrki Kallio ja sihteeriksi valittiin uudelleen Annu Arola. Mukana kokouksessa oli myös Kirsti Kossi.

 Kaupungin pohjoispuolen ja keskusta-alueen osayleiskaavat julkaistiin ja asukasyhdistyksiltä

pyydettiin kannanottoja ja asukasyhdistyksen kommentit toimitettiin kaupungille.

 Muuta

 Asukasyhdistys kustansi jälleen haravointijätettä varten lavan ja se oli Antinniementien ja Rengastien risteyksessä 01. – 11.11.2019. V. 2018 jätelavan veloituksessa oli epäselvyyksiä ja siitä tehtiin valitus Kiertokapulalle. Selvityksen jälkeen v. 2019 jätelavan kustannukseksi tuli vain 72,12 eur ja saatu hyvitys oli osaltaan syynä asukasyhdistyksen hyvään taloudelliseen tulokseen. Jyrki Kallio hoiti positiiviseen lopputulokseen johtaneet neuvottelut Kiertokapulan kanssa.

 Sihteeri on ylläpitänyt leikekirjaa, johon on liitetty lehtileikkeitä eri lehdissä julkaistuista jutuista, jotka ovat koskeneet Antinniemeä tai asukasyhdistysläisiä.

 Asukasyhdistys huolehti pallokentän ruohonleikkuusta maksaen bensat ja leikkuri huollettiin.

Leikkuritiimissä ovat olleet vapaaehtoisina Mauri Arola, Heikki Lumme, Jyrki Kallio, Harri Laahanen, Heikki Mikkola ja Mika Virkki.

 Pallokentällä oli joitakin kertoja pilatesta, jota ohjasi pilatesohjaaja Nina Ojala ja mukana oli myös antinniemeläisiä.

 Kukkatoimikunta perusti perennakukkamaan kaupungin luvalla Katiskatalon risteykseen. Kukkatoimikunnassa ovat Annu Arola, Jyrki Kallio, Kirsti Kossi ja Marjatta Ventonen (idean äiti). Kevättä varten perennamaahan piilotettiin kevätkukkasipuleita.

 Uusia antinniemeläisiä pyrittiin houkuttelemaan mukaan asukasyhdistyksen toimintaan, sikäli kun muuttajia on ilmaantunut.

 Järvikujan asuinalueelle aletaan rakentaa rivitaloja ja niiden tieltä kaadettiin puut. Rivitalojen valmistumisen jälkeen alue on täyteen rakennettu.


Jätä kommentti

Antinniemen asukasyhdistyksen vuosikokous

ANTINNIEMEN ASUKASYHDISTYS RY:N VARSINAINEN VUOSIKOKOUS

Aika              Tiistai 11.02.2020 klo 17.30

Paikka          Katiskatalo

Läsnä           Liite 1

                 

1                    Kokouksen avaus

Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Mikkola avasi kokouksen ja toivotti illan esitelmöitsijän kaavoituspäällikkö Alf Lindströmin ja runsaslukuisen osanottajanjoukon tervetulleiksi.

2                    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Mikkola, sihteeriksi Annu Arola ja

pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kaarina ja Pasi Virtanen.

3                    Hyväksytään kokouksen esityslista.

 Hyväksyttiin esityslista muutoksitta (liite 2)

4                    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi: kokouksesta oli ilmoitettu jäsenistölle sähköpostilla paperitiedotteilla viikkoa aiemmin.

Todettiin kokous myös päätösvaltaiseksi.

 5                    Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja  toiminnantarkastajien lausunto

 Esiteltiin v. 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto (liitteet 3, 4 ja 5). 

Tilinpäätös osoitti 954,21 eur ylijäämää ja tilillä on rahaa 1.211,13 eur. Jäsenmaksut maksettiin erittäin hyvin ja edellisvuoden jätelavan kustannuksista saatiin huomattava hyvitys Kiertokapulalta.

Toimintakertomukseen korjaus kohtaan Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet/21.09.2019 Lotilan lenkki. 1 henkilö + koira.

6                    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

                      myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 7                    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio v. 2020 ja

                      liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus

 Esiteltiin  ja hyväksyttiin v. 2020 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio (liitteet 6 ja 4).

Ehdotettiin ja hyväksyttiin jäsenmaksuksi 20 eur/talous ja 10 eur/yhden hengen talous sekä kannatusmaksuksi 20 eur/talous.

 8                    Valitaan hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                      ja valitaan puheenjohtaja

 Hallituksen erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen. Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Mikkola ja hallitukseen valittiin lisäksi Jouko Airola, Annu Arola, Jyrki Kallio, Timo Saarelainen, Esa Ventonen ja Mika Virkki.

9                    Valitaan kaksi toiminnantarkastajien ja heille varatoiminnantarkastajat

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Olli Nummelin ja Pasi Virtanen.  Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kalle Löövi ja Markku Tunturi.

10                  Muut mahdolliset asiat

 Keskusteltiin vieraslajien hävittämisestä ja Antinniemessä tulevat kyseeseen lähinnä jättibalsami sekä kurtturuusu. Kansallinen vieraslajilaki velvoittaa maanomistajan torjumaan vieraslajeja omilta mailtaan. Mietittiin alustavasti keinoja, joilla voitaisiin esim. talkoilla puuttua Antinniemessä. Hallitus ottaa paremmin asiasta selvää ja infotaan asiasta lähemmin alkukesästä.

11                  Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Heikki Mikkola päätti kokouksen klo 19.30 ja kiitti kokoukseen osallistuneita.

Ennen varsinaista kokousta Valkeakosken kaupungin kaavoituspäällikkö Alf Lindström kertoi vireillä olevista kaupungin keskustan ja pohjoisen osayleiskaavoista. Hän kertoi perusteista, joita on otettava huomioon päätöksiä tehdessä. On otettava huomioon tulevat kasvualueet, luonto-ja kultturiarvot, riskikartoitus yms. Tulevaisuudessa kiinnitetään huomio laajentumiseen Tampereen suuntaan ja kehäteiden rakentamiseen. Mielipiteitä on kysytty päätösten tueksi mm. kaupunginosayhdistyksiltä ja palauteraportti on tulossa, kun yleiskaava tulee nähtäville. Antinniemeläisiä kiinnosti Lotilan järven ympäri suunnitellun reitin rakentaminen Antinniemen puolella. Ihan lähitulevaisuudessa tuskin lenkin kunnostamista toteutetaan. Antinniemen asukasyhdistys on antanut asiasta lausuntonsa, joka otetaan huomioon yhtenä vaihtoehtona. Antinkärjen alueelle on laadittu asemakaava, joka on lain voimainen ja asuntokäyttöön sopiva.

 


Jätä kommentti

Jäsentiedote 1/2020

Antinniemen asukasyhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.02.2020.

Asukasyhdistyksen hallitus valittiin kokonaisuudessaan uudelleen ja on seuraava:

 

Puh.joht. Heikki Mikkola, Antinniementie 42, 37630 VLK,  gsm 040-5770812, heikki.mikkola1@gmail.com

Varapuh.joht. Jyrki Kallio, Antinniementie 54, 37630 VLK, gsm 040-766 8011, jyr.kallio@gmail.com

Sihteeri Annu Arola, Antinniementie 52, 37630 VLK, gsm 040-7276723, annu.arola@pp2.inet.fi

Taloudenhoit. Esa Ventonen, Antinniementie 15, 37630 VLK,  gsm 040-543 2905, esa.ventonen@pp.inet.fi

Jouko Airola, Antinniementie 12, 37630 VLK, gsm 045-670 7171, jouko.airola@pp.inet.fi

Timo Saarelainen, Antinniementie 13, 37630 VLK, gsm 040-5834415, timo.saarelainen@pp.inet.fi

Mika Virkki, Antiniementie 33, 37630 VLK, gsm 040-5271585, mika.virkki1@gmail.com

 

Vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksusta ja se säilyi ennallaan ja on 20 eur/talous ja

10 eur/yhden henkilön talous. Jäseniä pyydetään maksamaan jäsenmaksu yhdistyksen tilille

Osuuspankki FI37 5494 0920 0932 02   viite 2020 mahdollisimman nopeasti.

 

Toimintasuunnitelmaan otettiin seuraavat tapahtumat ja ennen tapahtumaa niistä infotaan hyvissä ajoin etukäteen:

–                    ”talvirieha” maaliskuussa

–                    Antinniemen siivoustalkoot toukokuussa

–                    kansallisena siivouspäivänä kirppistapahtuma  

–                    kesäjuhla

–                    venetsialaiset elokuun lopussa

–                    roskalava puutarhajätteille syksyllä

–                    teatteriretki syksyllä

–                    julkaistaan Kulman Kuulumiset  loppukesästä

 

Antinniemen asukasyhdistyksellä on netissä kotisivut, mistä näet tulevista tapahtumista ja sinne

tallennetaan myös muuta aineistoa sitä mukaan, kun sitä kertyy. Löydät kotisivut

seuraavasta osoitteesta https://antinniemenasukasyhdistys.wordpress.com tai googlaamalla

Antinniemen asukasyhdistys. Jos haluat sivuille jutun tai kuvia, ota yhteys sihteeriin, joka on

kotisivujen pääkäyttäjä ja lisää haluamasi jutun/kuvat.

 

Vuosikokousaineisto 2020 löytyy sivuilta. Aineisto myös arkistoituu sivuille ja sieltä voi asioita

kerrata!

TÄRKEÄÄ! Yhdistyksen tiedottamisen kannalta on tärkeää, että tieto kulkee ja jäsenistö saa

ajoissa tietoa tapahtumista. Sen vuoksi sihteerillä pitää olla ajantasaiset yhteystiedot.

Jos yhteystietosi muuttuvat, otathan yhteyttä sihteeriin! Mahdollisimman paljon pyrimme

tiedottamaan sähköisesti jäsenistölle. Jos sähköpostia ei ole, jaetaan paperitiedote.

 

Jäsenistön toivotaan ottavan hallituksen jäseniin  rohkeasti yhteyttä, jos tarvetta ilmenee.

Hallitus ottaa myös mielellään sekä positiivista että negatiivista palautetta liittyen yhdistyksen

toimintaan. Jos Sinulla on hyviä ohjelmaehdotuksia, kerro niistäkin hallituksen jäsenille.

 

Hallitus toivottaa kaikki sydämellisesti tervetulleiksi suunniteltuihin tapahtumiin!