Antinniemen Asukasyhdistys

Valkeakoskella toimiva asukasyhdistys


Jätä kommentti

Jäsentiedote 2/2022

Hei Antinniemen asukasyhdistyksen jäsentalous

Asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 16.03.2022

Asukasyhdistyksen vuosikokouksessa 16.03.2022 oli osanottajia parisen kymmentä.
Asiat saatiin päätettyä hyvässä sovussa. 

Tarvittaessa sihteeri toimittaa vuosikokouksessa käsitellyt asiakirjat (pöytäkirja, toimintakertomus 2021, toimintasuunnitelma 2022, tuloslaskelma 2021, talousarvio 2022). Ne ovat myös nähtävissä asukasyhdistyksen kotisivuilla. 

Vierailevien esiintyjien esitykset  (kaavoituspäällikkö Alf Lindström: Valkeakosken pohjoispuolen kaavoitus ja rakennustarkastaja Jasu Kuusisto: omakotiasukkaan toimenpideluvat) ovat myös saatavissa sihteeriltä.

Vuosikokous päätti jäsenmaksuksi 20 eur/jäsentalous ja 10 eur/yhden hengen talous.
Jäsenmaksut toivotaan maksettavaksi huhtikuun loppuun mennessä tilille
FI37 5494 0920 0932 02 ja viitteeksi 20226.

Asukasyhdistyksen hallitus v. 2022

Puh.joht. Heikki Mikkola, Antinniementie 42,   gsm 040-5770812, heikki.mikkola1@gmail.com 

Varapuh.joht. Jyrki Kallio, Antinniementie 54,  gsm 040-766 8011, jyr.kallio@gmail.com

Sihteeri Annu Arola, Antinniementie 52,  gsm 040-7276723, annu.arola@pp2.inet.fi

Jouko Airola, Antinniementie 12,  gsm 045-670 7171, jouko.airola@pp.inet.fi

Katri Ranta, Antinniementie 25, gsm, 045-6339857, katri.ranta@outlook.com

Mika Virkki, Antiniementie 33, gsm 040-5271585, mika.virkki1@gmail.com

Asukasyhdistyksen tiedottamista voi seurata asukasyhdistyksen kotisivuilta https://antinniemenasukasyhdistys.wordpress.com tai asukasyhdistyksen facebook-sivuilta. Facebook-sivuille myös jäsenet voivat laittaa tekstiä ja kuvia.

Keväisin terveisin

Asukasyhdistyksen hallitus

PS.  Taas kerran korostetaan seuraavaa asiaa. Toiminnassamme on tärkeää, että asiat tiedotetaan oikeille henkilöille. Sen vuoksi yhteystietojen pitää olla ajan tasalla. Jos yhteystietoihin tulee muutoksia tai jos asukasyhdistyksestä haluaa erota, teethän ilmoituksen sihteerille. On turha ”roikottaa” turhia yhteystietoja postituslistalla.

Advertisement


Jätä kommentti

Toimintasuunnitelma 2022

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Antinniemen kaupunginosan asukkaiden yhdysside.

Tarkoituksena on toimia kanavana vaikutettaessa asumisviihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Valvotaan myös asukkaiden ja alueella kiinteää omaisuutta omistajien etuja heitä koskevissa sekä yleisessä käytössä olevien maan ja vesialueiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys valmistelee ja esittää viranomaisille ehdotuksia sekä kannanottoja niin kaavoitusta, rakentamista, katuja, liikennettä, vesi- ja jätehuoltoa, puistoja ja muita yleisessä käytössä olevia maa-alueita kuin myös aluetta ympäröivän Lotilanjärven käyttöä ja suojelua koskevissa asioissa, toimeenpanee keskustelutilaisuuksia, harjoittaa neuvontatyötä sekä kehittää ja ottaa käyttöön muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusta tukevia toimintoja.

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan seuraavat tilaisuudet:

–                    talvirieha maaliskuussa

–                    Antinniemen siivoustalkoot toukokuussa

–                    kesäjuhla viikko 31 – 32

–                    venetsialaiset elokuun lopussa

                    roskalava puutarhajätteille syksyllä

Antinniemeen muuttaneita uusia antinniemeläisiä informoidaan yhdistyksen toiminnasta ja näin pyritään saamaan uusia jäsentalouksia toimintaan mukaan.

Kaupunginosayhdistyksen katto-organisaation toimintaan otetaan osaa mahdollisuuksien mukaan.

Asukasyhdistyksen kotisivuja ja Facebook-sivuja päivitetään tarvittaessa.

Leikekirjan ylläpitoa jatketaan ja leikekirjaan liitetään juttuja jäsenten osallistumista erilaisiin tapahtumiin.


Jätä kommentti

Vuosikertomus 2021

Antinniemen asukasyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Antinniemen kaupunginosan asukkaiden yhdyssiteenä, kanavana vaikuttaa alueen asumisviihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä osaltaan valvoa asukkaiden ja alueella kiinteää omaisuutta omistavien etuja heitä koskevissa, yleisessä käytössä olevien maan ja vesialueiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valmistelee ja esittää viranomaisille ehdotuksia sekä kannanottoja niin kaavoitusta, rakentamista, katuja, liikennettä, vesi- ja jätehuoltoa, puistoja ja muita yleisessä käytössä olevia maa-alueita kuin myös aluetta ympäröivän Lotilanjärven käyttöä ja suojelua koskevissa asioissa, toimeenpanee keskustelutilaisuuksia, harjoittaa neuvontatyötä sekä kehittää ja ottaa käyttöön muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusta tukevia toimintoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, järjestää maksullisia huvitilaisuuksia ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

Asukasyhdistyksen hallitus

Heikki Mikkola, puheenjohtaja

Jyrki Kallio, varapuheenjohtaja

Annu Arola, sihteeri

Esa Ventonen, taloudenhoitaja

Jouko Airola, hallituksen jäsen

Timo Saarelainen, hallituksen jäsen

Mika Virkki, hallituksen jäsen

Toiminnantarkastajat

Varsinaiset toiminnantarkastajat Olli Nummelin ja Pasi Virtanen, varatoiminnantarkastajat Kalle Löövi ja Markku Tunturi.

Hallituksen kokoukset ja yleiset kokoukset

Hallituksen kokoukset: 26.01.2021, 12.04.2021, 21.04.2021, 14.07.2021,14.10.2021

Kokoukset on pidetty sihteerin kodissa.

Sääntömääräinen vuosikokous 05.05.2021 Katiskatalossa ja paikalla oli 8 henkilöä.

Yhdistyksen tiedottaminen

Jäsenille on tiedotettu sähköpostilla niille, joilla se on. Sähköpostittomille on toimitettu paperitiedote. Lisäksi asukasyhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla (Antinniemi) on jaettu tapahtumatietoa. Facebook-sivuilla ovat jonkin verran jäsenet jakaneet huoliaan ja julkaisseet kuviaan.

Asukasyhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa https://antinniemenasukasyhdistys.wordpress.com. Kotisivujen ylläpidosta on vastannut Annu Arola ja Facebook-sivujen pääkäyttäjänä on ollut Heikki Mikkola.

ANTINNIEMEN ASUKASYHDISTYKSEN  KOTISIVUJEN  KÄVIJÄT 2021 / KK   
 
TammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesä 
597254848957 
       
HeinäEloSyysLokaMarrasJoulu 
685560564855 
     
            
            
            

Yhdistyksen jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 20 eur/jäsentalous ja 10 eur/yhden hengen talous.

Tehtyjä aloitteita

Virallisia aloitteita ei  tehty. Sen sijaan on otettu kaupunkiin yhteyttä, jos aihetta ilmennyt (mm. Joulu-valot rautatiesillalle, Antinniementien nopeusmerkinnät ja suojatiemerkinnät, opasteviittojen töhryjen poisto).

Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet

19.05.2021 järjestettiin jokakeväiset Antinniemen siivoustalkoot, joihin osallistui 10 henkilöä.

05.08.2021 pidettiin pallokentällä perinteiset kesäjuhlat kilpailuineen ja kaffitteluineen ja makkaranpaistoineen. Osallistujia oli ilahduttavasti kolmisenkymmentä henkeä ja mukana useampi uusi antinniemeläinenkin. Vierailevina tähtinä esiintyivät Lasse Kanerva ja hanuristi Jukka Hänninen.

27.08.2021 venetsialaiset perinteisessä paikassa ja perinteisellä käsikirjoituksella. Mukana 15 henkeä.

13.11.2020 Lotilan järven kierto. Tapahtuma peruttiin vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi.

Valkeakosken kaupunginosayhdistysten tilaisuudet ja muut asukasyhdistyksen toimintaan liittyvät tilaisuudet

20.10.2021  kaupunginosayhdistysten vuosikokous pidettiin ammattiosaston kerhohuoneistossa. Puheenjohtajana toimi Jyrki Kallio ja sihteerinä toimi Annu Arola. Kaupunginosayhdistysten puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi 2021 Jyrki Kallio ja sihteeriksi valittiin Annu Arola. Kokouksessa oli 8 osanottajaa. Esitelmöijänä oli Kiertokapulan Viivi Kuumola, joka selvitti v. 2022 alussa tulevaa, uutta jätelakia.

Muuta

Uutena, valitettavana ilmiönä alueella on ollut kiusanteko, joka on kohdistunut muutamiin talouksiin Antinniemessä ja joista on ilmoitettu poliisillekin.

V. 2020 maailmanlaajuiseksi pandemiaksi muuttunut korona-virus pysäytti maailman. Antinniemen asukasyhdistys jatkoi avustusryhmän toimintaa. Ryhmään kuuluivat Michel Faas, Annu Arola, Kirsti Kossi ja Heikki Mikkola. Yhteenottoja tuli muutama.

Asukasyhdistys kustansi jälleen haravointijätettä varten lavan ja se oli Antinniementien ja Rengastien risteyksessä 15. – 25.10.2021. Lava täyttyi reunoja myöden.

Yhdistysläisiä pyydettiin ideoimaan sekä Itsenäisyyspäivän soihtuja ja Jouluvaloja. Yhdistyksen toimesta sytytettiin tulipadat perennakukkamaalle Antinniemen ja Rengastien risteykseen. Joulun alla Korvatunturilta eksyivät A-tonttu, K-tonttu ja M-tonttu ja kiersivät Antinniemessä jaellen makupaloja. ”Korona-lääkettä” tarjottiin muutamassa talossa!

Sihteeri on ylläpitänyt leikekirjaa, johon on liitetty lehtileikkeitä eri lehdissä julkaistuista jutuista, jotka ovat koskeneet Antinniemeä tai asukasyhdistysläisiä.

Asukasyhdistys huolehti pallokentän ruohonleikkuusta maksaen bensat ja leikkuri huollettiin.

Leikkuritiimissä ovat olleet vapaaehtoisina Mauri Arola,  Jyrki Kallio, Heikki Mikkola, Lauri Saukkonen ja Mika Virkki.

Uusia antinniemeläisiä pyrittiin houkuttelemaan mukaan asukasyhdistyksen toimintaan, sikäli kun muuttajia on ilmaantunut vuoden aikana yhdistykseen on liittynyt useita uusia antinniemeläisiä.

Järvipolun uudet rivitalot valmistuivat ja ranta-alue on nyt loppuun rakennettu.


Jätä kommentti

Vuosikokouspöytäkirja 16.03.2022

ANTINNIEMEN ASUKASYHDISTYS RY:N VARSINAINEN VUOSIKOKOUS

Aika              Keskiviikko 16.03.2022 klo 18.00

Paikka          Katiskatalo

Läsnä           Liite 1

1                    Kokouksen avaus

Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Mikkola avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi (liite 1).

2                    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Mikkola, sihteeriksi Annu Arola ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mauri Arola ja Markku Tunturi.

3                    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja myös päätösvaltaiseksi. Jäsenistölle on ilmoitettu kokouksesta sähköpostilla ja paperitiedotteilla sekä yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla.

4                    Hyväksytään kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta (liite 2).

5                    Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Esiteltiin v. 2021 toimintakertomus (liite 3) ja tilinpäätös (liite 4) sekä toiminnantarkastajien lausunto (liite 5). Tilinpäätös osoitti 223,67 eur ylijäämää ja tilillä on rahaa 1.677,32 eur.  Jäsenmaksutuotot olivat1.315,00 eur.

6                    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

                      myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7                    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio v. 2020 ja liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus

Esiteltiin  ja hyväksyttiin v. 2022 toimintasuunnitelma (liite 6) sekä tulo- ja menoarvio (liite 7).Ehdotettiin ja hyväksyttiin jäsenmaksuksi 20 eur/talous ja 10 eur/yhden hengen talous sekä kannatusmaksuksi 20 eur/talous. V. 2022 alusta tuli muutamia jätetaksojen muutoksia ja sen vuoksi syksyn haravointijätteen maksu jää pois, joka parantaa yhdistyksen rahatilannetta.

8                    Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan puheenjohtaja

Kokous valitsi v. 2022 hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Mikkola ja hallitukseen Jouko Airola, Annu Arola, Jyrki Kallio, uutena Katri Ranta ja Mika Virkki.

9                    Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin edellisvuoden tapaan Olli Nummelin ja Pasi Virtanen.  Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Kalle Löövi ja Markku Tunturi.

10                  Muut mahdolliset asiat

Michel Faas käytti puheenvuoron Antinniemen lapsiperheiden aktivoimiseksi mukaan yhdistyksentoimintaan. Hän lupautui muiden avustuksella perustamaan vihannesmaan johonkinpäin Antinniemeen. Kasvimaata hoidettaisiin talkoilla ja varsinkin nuorisoa kannustettaisiin kasvimaan hoitoon. Päätettiin kehitellä esitystä.

11                  Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Heikki Mikkola päätti kokouksen klo 20.15 ja kiitti kokoukseen osallistuneita.Ennen varsinaista kokousta kaupungin kaavoituspäällikkö Alf Lindström kertoi Valkeakosken pohjoispuolen kaavoituspäätöksestä, josta on ollut eripuraa varsinkin Vanhassakylässä. Rakennustarkastaja Jasu Kuusisto kertoi omakotiasukkaiden tarvitsemista luvista eri toimenpiteissä talossa ja puutarhassa (liitteet 8 ja 9).

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________                             ___________________________

Heikki Mikkola                                                             Annu Arola

Puheenjohtaja                                                                Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu Valkeakoskella 27. pnä maaaliskuuta 2022

_____________________________                             ____________________________

Mauri Arola                                                                    Markku Tunturi

LIITTEET                         Osallistujaluettelo (liite 1)

                                           Esityslista (liite2)

                                           Toimintakertomus 2021 (liite 3)

                                           Tilinpäätös 2021 (liite 4)

                                           Toiminnantarkastajan lausunto (liite 5)

                                           Pohjoissuunnan osayleiskaava (liie 8)

                                           Toimintasuunnitelma 2022 (liite 6)

                                           Talousarvio 2022 (liite 7)

                                           Rakentamisen luvat Valkeakoskella (liite 9)


Jätä kommentti

Tiedote 1/2022

Asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous

Asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 16.03.2022 klo 18.00 ammattiosaston kerhohuoneistossa, Katiskatalossa Antinniementien ja Rengastien risteyksessä.

Vuosikokousasioiden lisäksi kokouksen aluksi Valkeakosken kaupungin kaavoituspäällikkö Alf Lindström kertoo kaupunkimme pohjoispuolen kaavoituspäätöksistä ja rakennustarkastaja Jasu Kuusisto kertoo omakotiasukkaan tarvitsemista luvista eri toimenpiteissä.

Vuosikokousasioiden lomassa nautimme kokouskaffetta/teetä ja pullaa ja jotta tarjottavaa on tarpeeksi, ilmoitathan tulostasi kokoukseen sihteerille viimeistään su 13.3. (känny 040-7276723 tai annu.arola@pp2.inet.fi.

Jotta toimintaamme saataisiin uusia ”tuulia”, olisi hyvä saada hallitustyöskentelyyn uusia toimijoita.

Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan toimintaan, ilmoitathan ennen kokousta halukkuudestasi sihteerille.

TERVETULOA ASUKASYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN

Asukasyhdistyksen hallitus

PS. Toiminnassamme on tärkeää, että asiat tiedotetaan oikeille henkilöille. Sen vuoksi yhteystietojen pitää olla ajan tasalla. Jos yhteystietoihin tulee muutoksia tai jos asukasyhdistyksestä haluaa erota, teethän ilmoituksen sihteerille. On turha ”roikottaa” turhia yhteystietoja postituslistalla.


Jätä kommentti

Antinniemen asukasyhdistyksen vuosikokoksen esityslista/kokouskutsu

ANTINNIEMEN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika              Keskiviikko 16.03.2022 klo 18.00

Paikka          Ammattiosaston kerhohuoneisto, ”Katiskatalo”

                      Antinniementien ja Rengastien risteys

Käsiteltävät asiat

1                    Kokouksen avaus          

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan

                      tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3                    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4                    Hyväksytään kokouksen esityslista

5                    Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

6                    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

                      myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7                    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-,

                      jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus

8                    Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja puheenjohtaja

9                    Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatarkastajat

10                  Muut mahdolliset asiat

11                  Kokouksen päätös

Kokouksen aluksi kaavoituspäällikkö Alf Lindström kertoo Valkeakosken pohjoispuolen kaavoituksesta ja rakennustarkastaja Jasu Kuusisto kertoo omakotiasukkaan tarvitsemista luvista eri toimenpiteissä tai mihin lupia ei tarvita.

TERVETULOA !

Antinniemen asukasyhdistyksen hallitus


Jätä kommentti

Puheenjohtajan Joulutervehdys

Hyvät Antinniemeläiset

Vuosi 2021 alkaa olla lopuillaan. Enää on jäljellä muutama päivä siihen, kun päästään viettämään vuoden suurinta juhlaa, Joulua.

Juhlintaan ovat viime päivinä osallistunneet hieman, ei niinkään toivotut otukset ” rotat”, joita on nähty ainakin Aninniementiellä muutaman talon pihoilla. Syitä on monia, mutta ainakin tätä kirjoittavan pihapiirissä varsinkin lintujen ruokintapaikan läheisyydessä. Niinpä olemme hankkineet pari loukkua ja alkaneet pyydystää näitä vierailijoita. Samaa suosittelen muillekin, jotka ovat edellä mainitun asian todenneet omassa pihapiirissään.

Iloisempiin asioihin kuuluu ehkä se, että saatamme saada valkean Joulun, vaikka nyt ulos katsoessa ei ehkä siltä vaikuta. Lotilan järvi on kuitenkin jäässä eikä todennäköisesti sula kuin vasta keväällä.

Toinen jo tutumpi ja pitkäkestoisempi vieras on tuo korona, joka ei näytä laantumisen merkkejä, vaan luo aina vaan uusia variantteja. Olemme tämän vuoden aikana luoneet ryhmän, jolla olemme auttaneet talouksia mm. kauppa- ja apteekkiasioinneissa. Tämä tulee jatkumaan vielä tulevana vuonna, koska viruksesta ei näköjään päästä eroon.

Lopuksi toivotan kaikille antinniemeläisille iloista ja rauhallista Joulua sekä onnellista alkavaa vuotta 2022.

Terveisin Heikki Mikkola

Yhdistyksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan mukana iloista Joulua ja onnea tulevalle, alkavalle vuodelle 2022

toivottavat muut hallituksen jäsenet Jyrki, Mika, Esa, Timo, Jouko ja Annu


Jätä kommentti

Korvatunturilta kuuluu kummia!

Jouluaatto lähestyy kovaa vauhtia ja viikon päästä Joulu on jo melkein ovella. Korvatunturilta kuuluu kummia. Tiedustelijatontut ovat jo palaamassa pohjoiseen. A-tonttu, T-tonttu ja M-tonttu kuitenkin kulkevat viimeisten joukossa🤶🤶🤶

Yhdistyksemme sihteerille tulleen tiedon mukaan nuo kolme toverusta näkyvät Antinniemessä kiireestään huolimatta tulevana sunnuntaina 19.12. n. klo 18 – 19.

Tonttujen taskut ovat monasti täynnä makupaloja🍬🍬🍬Jos Antinniemessä on ollut kilttejä lapsia ja aikuisia, saattaa tontun kohdatessa saada suunsa makeaksi. Koska kiire on kova, tonttujoukko ei varmaankaan ehdi pidempään jäämään alueellemme. Siispä kaikki bongaamaan tonttuja sunnuntai-iltana🤶🤶🤶

Ja kaikille jännittävää ja iloista Joulunalusaikaa 🎅


Jätä kommentti

Jäsentiedote 6/2021

Olemme tehneet kaupungille parikin kertaa aloitteen, että tänne
kaupungin pohjoispuolellekin saataisiin kausi-/jouluvaloja ja vähän valoa
pimeyteen kuten on keskellä kaupunkia ja isolla sillalla. Valitettavasti esitys

ei tänäkään vuonna mennyt läpi. Kaupungilta vastattiin, että suunnitelmia
on joskus ollut ja mietitään asiaa taas ensi vuonna!

Monissa pihoissa on valoja jo nyt ja niitä on mukava ihailla iltalenkillä. Viime
vuosina on monissa kaupungeissa asuntoalueilla ollut erilaisia Jouluasetelmia

ollut pihoissa, ikkunoilla ja verannoilla. Ajatuksena on ollut Joulukalenteri ja
Joulukuun jokaisena päivänä aukeaisi uusi ikkuna.

Löytyisikö Antinniemessä intoa tällaiseen koristeluun?

Toimisimme seuraavasti. Halukkaat voisivat suunnitella tontilleen omanlaisensa
koristelun. Ja näitä koristeluja antinniemeläiset voisivat kierrellä katsomassa.
Koristelujen avajaispäivä on Itsenäisyyspäivän aattona 05.12.2021 klo 14.00,
toisena adventtisunnuntaina. Tyyli on vapaa ja jokainen voi antaa mielikuvituksensa
lentää!!! Sen kummempaa ilmoittautumista ei tarvita ja avajaispäivänä näemme tulokset
😊

Itsenäisyyspäivä 06.12.2021

Asukasyhdistys sytyttää Rengastien ja Antinniementien risteyksessä olevalle
perennapenkille Itsenäisyyspäivän kynttilät
.

Sytytetään jokainen tahollamme paitsi ikkunoille kynttilät myös porteillemme
kaksi kynttilälyhtyä tai ulkotulta klo 18.00. Juhlistetaan näin joukolla Suomen
itsenäisyyttä ja tehdään tästä alueellamme perinne.

Iloista Joulunalusaikaa

Asukasyhdistyksen hallitus


Jätä kommentti

Jäsentiedote 5/2021

LEHTILAVA

Asukasyhdistyksen perinteinen lehtilava puutarhan haravointijätettä varten
on entisellä paikalla keräyspaperilavan vieressä Antinniementien ja Rengastien
risteyksessä perjantaista 15.10. maanantaihin 25.10.

Muistattehan, että lavalle SAA VIEDÄ VAIN HARAVOINTIJÄTETTÄ.
Lavalle ei saa viedä puuvartista tavaraa kuten puiden oksia, pensaiden oksia jne.
Jos näin tapahtuu, joudumme maksamaan kalliisti lajittelukustannuksia.

LOTILAN KIERROS

Viime syksyiseen tapaan kuntoillaan lauantaina 13.11. klo 14.00 ja tehdään
Lotilan kierros kaunista kuntopolkua pitkin ja kierroksen jälkeen on kiva istua
saunan lämpöön. Lähtöpaikka on keräyspaperilavan edestä. Heikinniemessä
pysähdymme siellä olevalle nuotiopaikalle ja paistamme makkarat, jotka yhdistys
kustantaa. Retkijuomat jokainen kustantaa ja kantaa itse!!! Jotta makkaraa piisaa
kaikille ilmoittautukaa sihteerille torstaihin 11.11. mennessä (annu.arola@pp2.inet.fi tai 040-7276723).

VALKEAKOSKEN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN VUOSIKOKOUS

KESKIVIIKKONA 20.10.2021 KLO 18.00

Valkeakosken kaupunginosayhdistykset on ns. asukasyhdistysten kattojärjestö Valkeakoskella ja
saa mm. kopiointiavustusta kaupungilta 700 eur/a ja kaupunki myös auttaa yhdistyksiä mm.
keväisissä siivoustalkoissa tarjoamalla muovisäkkejä ja korjaamalla täytetyt säkit pois.
V. 2019 – 2021 puheenjohtajana on ollut yhdistyksemme varapuheenjohtaja Jyrki Kallio ja sihteerinä

Annu Arola.
Vuosikokoukseen on lupautunut tulemaan Kiertokapulan ympäristökouluttaja Viivi Kuumola,
joka kertoo ajankohtaisista jäteasioista ja tulevista maksuista. Toivotamme antinniemeläiset
tervetulleiksi kuuntelemaan jäteasiaa. Ilmoittauduthan viimeistään ma 18.10. sihteerille, jotta
tiedämme, kannattaako Viiviä pyytää kokoukseen, jos ketään ei ole paikalla! Vuosikokous pidetään
Antinniementien ja Rengastien risteyksessä olevassa ammattiosastojen kerhohuoneistossa.