Antinniemen Asukasyhdistys

Valkeakoskella toimiva asukasyhdistys


Jätä kommentti

Antinniemen asukasyhdistyksen vuosikertomus 2018

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin    3  .5.2018. Hallitus valittiin uudelleen. Hallituksessa Timo Saarelainen pj, Esa Ventonen rah.  Jouko Airola vpj, Heikki Mikkola, Alpo Survonen, Jyrki Kallio.

 Vuoden tapahtumina

 kevään siivoustalkoot. joihin osallistui 5 henkeä.

kesäjuhla elokuussa keräsi 28 henkeä pallokentälle

pallokentän nurmikon huoltoa hoiti pieni ryhmä

siirtolava haravointijätteille

Yhdistyksen toimintaa on haitannut sähköpostiongelmat ja sihteerin puute. Yhdistyksen talous on huonontunut selvästi jäsenmaksukertymän pienentymisen johdosta ja siirtolavan kustannusten vuoksi.


Jätä kommentti

Antinniemen asukasyhdistyksen toimintakertomus 2014

Antinniemen asukasyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Antinniemen kaupunginosan asukkaiden yhdyssiteenä, kanavana vaikuttaa alueen asumisviihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä osaltaan valvoa asukkaiden ja alueella kiinteää omaisuutta omistavien etuja heitä koskevissa, yleisessä käytössä olevien maan ja vesialueiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valmistelee ja esittää viranomaisille ehdotuksia sekä kannanottoja niin kaavoitusta, rakentamista, katuja, liikennettä, vesi- ja jätehuoltoa, puistoja ja muita yleisessä käytössä olevia maa-alueita kuin myös aluetta ympäröivän Lotilanjärven käyttöä ja suojelua koskevissa asioissa, toimeenpanee keskustelutilaisuuksia, harjoittaa neuvontatyötä sekä kehittää ja ottaa käyttöön muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusta tukevia toimintoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, järjestää maksullisia huvitilaisuuksia ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

 

Asukasyhdistyksen hallitus

Timo Saarelainen, puheenjohtaja

Jouko Airola, varapuheenjohtaja

Annu Arola, sihteeri

Esa Ventonen, rahastonhoitaja

Jussi Henttonen, hallituksen jäsen

Heikki Mikkola, hallituksen jäsen

Alpo Survonen, hallituksen jäsen

Toiminnantarkastajat

Varsinaiset toiminnantarkastajat Ilkka Lumme ja Timo Pinomäki ja varatoiminnantarkastajat Martti Heikkinen ja Markku Tunturi.

 

Hallituksen kokoukset ja yleiset kokoukset

Hallituksen kokoukset: 14.01., 06.02., 18.02., 13.03., 28.04., 03.06., 03.07., 28.08., 16.09., 21.10. ja 23.11.2014.

Kokoukset on pidetty sihteerin kodissa.

Sääntömääräinen vuosikokous 06.02.2014 Katiskatalossa.

 

Yhdistyksen tiedottaminen

Jäsenille on tiedotettu sähköpostilla niille, joilla se on. Sähköpostittomille on toimitettu paperitiedote.

Ilmoitustaulu on käytettävissä sekä jäsenistölle että hallituksen tiedotteille Rengastien ja Antinniementien risteyksessä. Ilmoitustaulun käyttö on erittäin vähäistä, myös hallituksen osalta.

Kulman Kuulumiset ilmestyi kahdesti:  heinäkuussa ja joulukuussa.

Asukasyhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa https://antinniemenasukasyhdistys.wordpress.com. Kotisivujen ylläpidosta on vastannut yhdistyksen sihteeri Annu Arola.

 

Yhdistyksen jäsenmaksu

Jäsenmaksu muutettiin vuosikokouksen päätöksellä ja se on ollut v. 2014 15 eur/jäsentalous ja 7,50 eur/yhden hengen talous.

 

Tehtyjä aloitteita

Kaupungille tehtiin kysely aiemmin v. 2007 tehdystä aloitteesta leikkipuistosta sekä v. 2013 aloite Antinniemen venerannan kunnostamisesta sekä Vesiveikkojen ja Lempääläntien välisen metsäkaistan raivaamisesta. Kaupungilta saatiin viimein vastaus, joka oli kielteinen.

UPM:n kanssa aloitettiin keskustelu Lotilanjärven Antinniemen puoleisen rannan raivauksesta. Rannalla tehtiin kaksikin katselmusta ja puustoa merkittiin kaadettavaksi.

Suunnitelmat menivät kaupungin ympäristölautakuntaan ja vuoden loppuun mennessä ei saatu tietoa, missä vaiheessa kaatosuunnitelma on.

 

Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet

Maaliskuu: oli tarkoitus pitää talvirieha, mutta huonoista talviolosuhteista johtuen se peruttiin

18.03.2014: asukasilta, missä kuultavina olivat kaupungin teknisen keskuksen johtaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi ja UPM:n Lotilanjärven ympäristöstä vastaava Sinikka Leino; paikalla kolmisenkymmentä jäsentä

08.05.2014: perinteiset Antinniemen siivoustalkoot; mukana 13 jäsentä

08.07.2014: kesäjuhla; kutsuttuina kolmiotteluun Tallinmäen asukasyhdistyksen joukkue; jalkapal-

lo-ottelu Aikuiset vastaan Muksut; paikalla n. 50 henkilöä

29.08.2014: Antinniemen venetsialaiset; paikalla 17 henkilöä

21.10.2014: yksi jätelava haravointijätteelle ja se täyttyi

31.10.2014: juustoilta, mutta se peruttiin kiinnostuksen puutteen vuoksi

28.11.2014: joulutapahtuma Sorin Sirkuksen näytökseen Tampereelle; mukana 35 henkilöä, lapsia ja aikuisia.

 

Valkeakosken kaupunginosayhdistysten tilaisuudet ja muut asukasyhdistyksen toimintaan

liittyvät tilaisuudet

20.03.2014  kaupunginosayhdistysten vuosikokous; sihteerinä toimi Annu Arola. Antinniemen asukasyhdistyksestä. Kaupunginosayhdistysten sihteeriksi valittiin uudelleen Annu Arola.

 

Muuta

Kesäkuussa toteutettiin asukasyhdistyksen jäsentalouksille tarkoitettu mielipidekysely. Vastauksia tuli neljä kappaletta. Mielipidekysely ei selvästikään kiinnostanut lainkaan jäsenistöä.

Sihteeri on ylläpitänyt leikekirjaa, johon on liitetty lehtileikkeitä eri lehdissä julkaistuista jutuista, jotka ovat koskeneet Antinniemeä tai asukasyhdistysläisiä.

Asukasyhdistys huolehti pallokentän ruohonleikkuusta maksaen bensat ja leikkuri huollettiin.

Asukasyhdistyksen toimesta pystytettiin pallokentälle yksi frisbee-kori aiemmin pystytettyjen kahden korin lisäksi.

Uusia antinniemeläisiä pyrittiin houkuttelemaan mukaan asukasyhdistyksen toimintaan, sikäli kun muuttajia on ilmaantunut.

Järvikujan uusi ”asuinalue” alkaa olla melkein täyteen rakennettu.


Jätä kommentti

Toimintakertomus 2013

Antinniemen asukasyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Antinniemen kaupunginosan asukkaiden yhdyssiteenä, kanavana vaikuttaa alueen asumisviihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä osaltaan valvoa asukkaiden ja alueella kiinteää omaisuutta omistavien etuja heitä koskevissa, yleisessä käytössä olevien maan ja vesialueiden käyttöön liittyvissä asioissa.

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valmistelee ja esittää viranomaisille ehdotuksia sekä kannanottoja niin kaavoitusta, rakentamista, katuja, liikennettä, vesi- ja jätehuoltoa, puistoja ja muita yleisessä käytössä olevia maa-alueita kuin myös aluetta ympäröivän Lotilanjärven käyttöä ja suojelua koskevissa asioissa, toimeenpanee keskustelutilaisuuksia, harjoittaa neuvontatyötä sekä kehittää ja ottaa käyttöön muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusta tukevia toimintoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, järjestää maksullisia huvitilaisuuksia ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

 Asukasyhdistyksen hallitus

 Timo Saarelainen, puheenjohtaja

Jouko Airola, varapuheenjohtaja

Annu Arola, sihteeri

Esa Ventonen, rahastonhoitaja

Heikki Mikkola, hallituksen jäsen

Alpo Survonen, hallituksen jäsen

Toiminnantarkastajat

 Varsinaiset toiminnantarkastajat Ilkka Lumme ja Timo Pinomäki ja varatoiminnantarkastajat Martti Heikkinen ja Markku Tunturi.

 Hallituksen kokoukset ja yleiset kokoukset

 Hallituksen kokoukset: 11.12.2013, 05.11.2013,15.10.2013, 10.09.2013,14.08.2013, 25.06.2013, 29.05.2013, 08.05.2013, 15.04.2013, 02.04.2013, 05.03.2013, 12.02.2013, 05.02.2013, 09.01.2013. Kokoukset on pidetty sihteerin kodissa. Sääntömääräinen vuosikokous 12.02.2013 Katiskatalossa.

Yhdistyksen tiedottaminen

Jäsenille on tiedotettu sähköpostilla niille, joilla se on. Sähköpostittomille on toimitettu paperitiedote.

Ilmoitustaulu on käytettävissä sekä jäsenistölle että hallituksen tiedotteille Rengastien ja Antinniementien risteyksessä.

Kulman Kuulumiset ilmestyi kahdesti,  heinäkuussa ja joulukuussa.

Uutena viestintäkanavana otettiin käyttöön asukasyhdistyksen kotisivut osoitteessa

https://antinniemenasukasyhdistys.wordpress.com.

Yhdistyksen jäsenmaksu

 Jäsenmaksu säilyi ennallaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Se on 10 eur/jäsentalous ja 5 eur/yhden hengen talous.

 Tehtyjä aloitteita

Kaupungille tehtiin kysely aiemmin v. 2007 tehdystä aloitteesta leikkipuistosta sekä aloite Antinniemen venerannan kunnostamisesta sekä Vesiveikkojen ja Lempääläntien välisen metsäkaistan raivaamisesta. Vuoden 2013 loppuun mennessä kaupungilta ei saatu vastausta useista kyselyistä huolimatta.

 Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet

 19.03.2013  laulajaiset Katiskatalossa. Mukana 13 jäsentä.

15.05.2013 Antinniemen siivoustalkoot. Mukana 12 jäsentä.

18.05.2013 Pop-up-ravintolapäivä Antinniemen ystävien järjestämänä. Tapahtumassa myös portinpielikirppikset (6 kpl) sekä perennanvaihtotori. Pop-up-ravintolan yhteydessä olleesta kirppiksestä tuotto asukasyhdistykselle.

27.06.2013 kesäjuhla. Mukana 17 jäsentä.

11.07.2013 potkupallo-ottelu Aikuiset vastaan Muksut. Mukana joukkueet (15 hlöä) sekä 8 katsojaa.

29.08.2013 venetsialaiset. Mukana 14 jäsentä.

15.09.2013 Naisten pankin tapahtuman yhteydessä tarkoitus kävellä joukolla naisille ammatteja.

25.10.2013 juustoilta. Mukana 17 jäsentä.

17.12.2013 jouluinen lyhtykulkue. Mukana 10 jäsentä.

 Valkeakosken kaupunginosayhdistysten tilaisuudet ja                                                                                                                                                                muut asukasyhdistyksen toimintaan liittyvät tilaisuudet

 20.03.2013  kaupunginosayhdistysten vuosikokous; sihteerinä toimi Annu Arola. Antinniemen asukasyhdistyksestä mukana puheenjohtaja Timo Saarelainen. Kaupunginosayhdistysten sihteeriksi valittiin Annu Arola.

 Muuta

Asukasyhdistys huolehti pallokentän ruohonleikkuusta ja leikkuri huollettiin.

Asukasyhdistyksen toimesta pystytettiin pallokentälle kaksi frisbee-koria jäsenistöä varten. Kaupungilta saatiin toinen jalkapallomaali kentälle.

 Pienellä joukolla hävitettiin pallokentän nurkassa olleita jättibalsameita.

 Haravointijätettä varten oli kaksi lavaa jäsenistöä varten.

 Loppuvuoden myrsky katkaisi kuusen pallokentän laidasta. Se karsittiin UPM:n metsäosaston luvalla ja saatu puu kerättiin kentän laitaan myöhempää käyttöä varten. Samalla karsittiin myös kolme muuta, jo lahonnutta puuta. Lisäksi loppukesästä UPM:n metsuri karsi aluskasvillisuutta rannasta, mutta siistiminen lopetettiin ja sitä jatketaan mahdollisesti myöhemmin.

Uusia jäseniä saatiin Antinniemeen muuttaneista uusista asukkaista.


Jätä kommentti

Toimintakertomus v. 2012

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Antinniemen kaupunginosan asukkaiden yhdyssiteenä, kanavana vaikuttaa alueen asumisviihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä osaltaan valvoa asukkaiden ja alueella kiinteää omaisuutta omistavien etuja heitä koskevissa, yleisessä käytössä olevien maan ja vesialueiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valmistelee ja esittää viranomaisille ehdotuksia sekä kannanottoja niin kaavoitusta, rakentamista, katuja, liikennettä, vesi- ja jätehuoltoa, puistoja ja muita yleisessä käytössä olevia maa-alueita kuin myös aluetta ympäröivän Lotilanjärven käyttöä ja suojelua koskevissa asioissa, toimeenpanee keskustelutilaisuuksia, harjoittaa neuvontatyötä sekä kehittää ja ottaa käyttöön muita vastaavanlaisia yhdistyksen tarkoitusta tukevia toimintoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta, järjestää maksullisia huvitilaisuuksia ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

Asukasyhdistyksen hallitus

 Timo Saarelainen, puheenjohtaja

Jouko Airola, varapuheenjohtaja

Annu Arola, sihteeri

Esa Ventonen, rahastonhoitaja

Marjaana Paso, hallituksen jäsen

Alpo Survonen, hallituksen jäsen

Tilintarkastajat

Varsinaiset toiminnantarkastajat Ilkka Lumme ja Timo Pinomäki ja varatoiminnantarkastajat Martti Heikkinen ja Markku Tunturi.

Hallituksen kokoukset ja yleiset kokoukset

 Hallituksen kokoukset: 23.05.2012, 20.06.2012, 11.09.2012, 23.10.2012, 28.11.2012 ja 13.12.2012 (Kulman Kuulumisten kokoamiskokous). Kokoukset on pidetty sihteerin kodissa.

Sääntömääräinen vuosikokous 10.05.2012 Helluntaiseurakunnan tiloissa.

Yhdistyksen tiedottaminen

Jäsenille on tiedotettu sähköpostilla niille, joilla se on. Sähköpostittomille on toimitettu paperitiedote.

Ilmoitustaulu on käytettävissä sekä jäsenistölle että hallituksen tiedotteille Rengastien ja Antinniementien risteyksessä.

Kulman Kuulumiset ilmestyi kahdesti,  heinäkuussa ja joulukuussa.

Yhdistyksen jäsenmaksu

 Jäsenmaksu säilyi ennallaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Se on 10 eur/jäsentalous ja 5 eur/yhden hengen talous.

Tehtyjä aloitteita

 Toimintakauden aikana ei tehty yhdistyksen toimesta aloitteita.

Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet

 15.05.2012  Antinniemen siivoustalkoot; mukana 12 antinniemeläistä

28.06.2012  Antinniemen kesäjuhla ja vuoden potkupallo-ottelu Aikuiset vastaan Muksut; muksut voittivat ja mukana oli 28 antinniemeläistä

18.08.2012  Pop-up-ruokaravintola Sihvosen pihassa Rengastie 4:ssä; ruokailijoita oli 100; pääkokkina Bing Tan ja apujoukkoina Sirja Sara, Kirsti Kossi, Saarelaiset, Ventoset, Arolat, Koskenalustat, Sihvoset; myös kirppari järjestettiin antinniemeläisten lahjoittamista tavaroista ja tulot tulivat asukasyhdistyksen hyväksi

24.08.2012  Antinniemen venetsialaiset; mukana 14 antinniemeläistä

19. – 26.10.2012  roskalava puutarhajätteitä varten ja roskia kertyi n. 5 t

12.12.2012  asukasyhdistyksen pikkujoulujuhla; mukana 18 antinniemeläistä

Valkeakosken kaupunginosayhdistysten tilaisuudet ja muut asukasyhdistyksen toimintaan

liittyvät tilaisuudet

20.03.2012  kaupunginosayhdistysten vuosikokous; sihteerinä toimi Annu Arola. Antinniemen asukasyhdistyksestä mukana puheenjohtaja Timo Saarelainen.

Muuta

 Asukasyhdistys huolehti pallokentän ruohonleikkuusta ja leikkuri huollettiin.

Toukokuussa päivitettiin yhdistyksen jäsentiedot. Mukana toiminnassa on 85 jäsentaloutta  ja 2 kannatusjäsentä.

Mukaan ilmoittautui joidenkin eronneiden tilalle mukavasti uusia jäseniä.