Antinniemen Asukasyhdistys

Valkeakoskella toimiva asukasyhdistys


Jätä kommentti

Valkeakosken kaupunginosayhdistysten vuosikokouspöytäkirja

VALKEAKOSKEN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN EDUSTAJISTON VUOSIKOKOUS

 Aika              to 20.03.2014 klo 18.00 

Paikka          Myllypirtti, Myllykatu 7 

Läsnä           Edusajia eri asukasyhdistyksistä

 1                    Kokouksen avaus

 Kaupunginosayhdistysten puheenjohtaja Esko Salo avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat asukasyhdistysten jäsenet tervetulleiksi.

 2                    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Salo, sihteeriksi Annu Arola ja pöytäkirjan tarkastajiksi

Jaakko Kojo (Eerolan asukasyhdistys) ja Minna Rompasaari (Kaakonojan alueen asukasyhdistys).

 3                    Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osanottajaluettelo (liite 1).

 4                    Vuoden 2013 toimintakertomus

 Hyväksyttiin toimintakertomus (liite 2) hyväksyttiin muutoksitta.

 Puheenjohtaja muistutti asukasyhdistysten edustajia, että yhdistysten  tulee vuosittain lähettää puheenjohtajalle toimintakertomuksensa ja –suunnitelmansa, jotta ne voidaan liittää kaupunginosayhdistysten toimintakertomukseen ja –suunnitelmaan, joka lähetetään kaupungille.

 5                    Valitaan kaupunginosayhditykselle vuodeksi 2014 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri

 Valittiin v. 2014 puheenjohtajaksi Esko Salo, varapuheenjohtajaksi Esko Laatikainen (Kauppilanmäki-Maijaniitty asukasyhdistys) ja sihteeriksi Annu Arola (Antinniemen asukasyhdistys).

 Varapuheenjohtaja valitaan aiemmin tehdyn päätöksen mukaan vuoronperään eri asukasyhdistyksistä.

 6                    Jäsenyhdistysrekisterin tarkistus

 Puheenjohtaja korosti, että asukasyhdistykset päivittäisivät aktiivisemmin puheenjohtajalle hallitusjäsenten tiedot, kun ovat selvillä vuosikokousten jälkeen. Näin tarvittaessa lähetettävät tiedotteet löytävät perille oikeille henkilöille.

 7                    Vuoden 2014 kustannusvastuu

 Kustannusvastuu kuuluu vuoro vuosina eri asukasyhdistyksille. V. 2014 kustannusvastuussa on Viuhan ja Vallon kyläyhdistys.

 8                    Kaupungin tuki kaupunginosayhdistyksille

 Kaupungin avustusmääräraha vuodelle 2014 päätetään perinteisesti huhti-toukokuussa. Avustus on tarkoitettu yhdistysten kopiointeja varten ja sisältää 20 %:n omavastuuosuuden. Kaupunki on korostanut, että yhdistykset käyttäisivät mahdollisimman paljon sähköistä viestintää  sekä kunkin asukasyhdistyksen päätösten mukaan Valkeakosken Sanomien seuratoimintapalstaa. Maksuhakemus (liite 3) toimitetaan hallintojohtaja Anne Laukkaselle ja maksut olisi selvitettävä ennen joulukuun puoltaväliä.

 Jos yhdistyksillä on suunnitteilla erityisprojekteja, kannattaa kaupunkiin ottaa yhteyttä ja neuvotella kohdeavustuksesta. Anomukset lähetettävä asiaan kuuluvalle lautakunnalle.

 9                    Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 4) yksimielisesti.

 Asuinalueiden siivoustalkoiden roskien ja roinan korjaamiseksi yhdistykset voivat olla yhteydessä  ennakkoon puisto-osaston kanssa (Terhi Nuutila, 040-335 7743).

 10                  Koskilaissunnuntai Kauppilanmäen museoalueella heinäkuussa

                      –                     buffetin pito

                      –                     ohjelmistoon ja järjestelyihin osallistuminen

 –                     su 06.07.2014

–                     Ulvajanniemen asukasyhdistys hoitaa buffetin vanhalla kokemuksessa: buffetista tuleva tuotto riippuu sunnuntain säästä

–                     hyviä ohjelmaesityksiä kaivataan kuten aina.

 11                  Pihanhoitokilpailu v. 2014

 Pihanhoitokilpailu järjestetään vuorovuosina eri asuntoalueilla ja mukana järjestelyissä ovat Valkeakoski-Seura ja kaupungin puisto-osasto.

 V. 2014 kilpailualueeksi on päätetty Kärjenniemen asuntoalueet.

 12                  Tiedotus

                      –                     jäsenyhdistyksille

                      –                     yhteydenpito kaupungin hallintoon

                      –                     yhdistysten oma tiedottaminen

 Puheenjohtaja Esko Salo päivittää jäsenrekisteritietoja ja hänelle pitää lähettää asukasyhdistysten päivitetyt tiedot vuosikokousten jälkeen, jotta tieto kulkee oikeille henkilöille.

 Yhteydenpito kaupungin hallinnon ja luottamushenkilöiden kanssa toimii hyvin ja Esko Salo toimii yhteyshenkilönä.

 Asukasyhdistysten pitää päivittää myös yhteystietonsa kaupungin nettisivuille. Yhteyshenkilö on Arja Repo, arja.repo@valkeakoski.com. Mahdollisen kotisivun linkin päivittämisestä kaupungin nettisivuille huolehtii myös Arja Repo.

 13                  Kaupunginosayhdistysten edustajien kokoukselle tuomat asiat

 Muita asioita ei ollut.

 Kokouksen aluksi kaupungin asuntokatujen turvallisuusprojektin vetäjä, suunnitteluinsinööri Timo Lamminpää kertoi em. projektista. Suurimpana pulmana on tullut esiin tutkimuksessa ihmisten asenteet liikenteessä. Mm. ajonopeudet, pysäköinti, näkyvyydestä huolehtiminen. Kaupunki on hankkinut siirrettävän nopeusnäyttötaulun, jota asukasyhdistykset voivat kysellä Timo Lamminpäältä asuntoalueidensa nopeuksien mittamiseen. Saatujen mittaustulosten perusteella nopeusrajoituksia rikotaan surutta.

 14                  Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja Esko Salo päätti kokouksen klo 19.15.

Advertisement


Jätä kommentti

Valkeakoski-Seuran ehdotus kaupunginosakävelyistä asukasyhdistyksille

Valkeakoski-Seura ehdottaa asukasyhdistyksille kaupunginosakävelyiden järjestämistä asuinalueilla seuraavin ideoin:

–         alueen historian esittely

–         alueen esittely nykyisellään 

–         tulevaisuuden näkymiä

–         merkittäviä kohteita ja nähtävyyksiä asuinalueella

Kukin asukasyhdistys kohdallaan miettisi kävelyreitin ja kokoontumispaikan ja ”räätälöisi” tapahtuman oman näkemyksensä mukaiseksi ja huolehtisi opastuksesta.

Retkellä voisi esim. tarjota osallistujille kahvit tai muuta virvoketta reitin varrella tai kävelyn päätteeksi.

 Valkeakoski-seuralta on mahdollisuus saada tietoa asuinalueiden historiasta ja mahdollisesti apua opastukseen.

 

Valkeakoski-seura järjestää myös opastettuja hautausmaakierroksia Valkeakosken ja Sääksmäen hautausmailla.

Oppaana toimii Heikki Heino ja häneltä saa lisätietoja  (gsm 040-779 8416).


Jätä kommentti

Kaupunginosayhdistysten järjestämät siivoustalkoot alueillaan

 Talkoissa yleisiltä alueilta kertyneet roskat ja rojut kerätään entiseen tapaan lähinnä jätesäkkeihin, jotka kootaan etukäteen sovittuihin paikkoihin, joista puisto-osasto kuljettaa ne jäteasemalle ja hoitaa jätemaksut.

 Yleisten  ( viher ) alueiden siivoustalkoista on sovittava etukäteen puistopuutarhuri Terhi Nuutilan kanssa puh. 040-335 7743.

–         ilmoittakaa talkoileva yhdistys, ajankohta ja alue, mitä siivotaan sekä paikka mihin rojut kerätään.

 Omatoimisesti jäteasemalle vietyjen puutarhajätteiden käsittelymaksuja ei puisto-osasto maksa.

 Tiedusteluun kotitalouksien puutarhajätteiden viemisestä jäteasemalle maksutta eli ”ilmaisviikosta” ei vielä ole tietoa, mutta todennäköisesti sitä ei tule tänäkään vuonna.

Antinniemen asukasyhdistyksen siivoustalkoot pidetään keskiviikkona 15.05. klo 18.00 alkaen. Keräännytään ilmoitustaulun luona ”käskynjaolle”.

KAHVITARJOILU!

 

 

 


Jätä kommentti

Kaupunginosayhdistysten vuosikokous 2013

 VALKEAKOSKEAN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN EDUSTAJISTON VUOSIKOKOUS

 Aika              to 21.03.2013 klo 18.00

Paikka          Myllypirtti, Myllykatu 7 

Läsnä            Liite 1

 1                    Kokouksen avaus

 Kaupunginosayhdistysten puheenjohtaja Esko Salo avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat asukasyhdistysten jäsenet tervetulleiksi.

2                    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi

                      pöytäkirjan tarkastajaa

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Salo, sihteeriksi Annu Arola ja pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Nuutinen (Kauppilanmäki-Maijannitty) ja Soile Repo (Kauppilanmäki-Maijanniitty).

 3                    Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus

 Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osanottajaluettelo (liite 1).

 4                    Vuoden 2012 toimintakertomus

 Hyväksyttiin toimintakertomus ja tehtiin kaksi korjausta:

–                     korjataan Hussa -> Husso

–                     poistetaan Kaakonojan alueen asukasyhdistys täytti 30 v (täyttää v. 2013).

 Wanhanajan markkinat oli siirretty museoalueelta Myllysaareen.

 Puheenjohtaja muistutti asukasyhdistysten edustajia, että yhdistysten  tulee vuosittain lähettää puheenjohtajalle toimintakertomuksensa ja –suunnitelmansa, jotta ne voidaan liittää kaupunginosayhdistysten toimintakertomukseen ja –suunnitelmaan.

5                    Valitaan kaupunginosayhditykselle vuodeksi 2013

                      puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri

Valittiin v. 2013 puheenjohtajaksi Esko Salo, varapuheenjohtajaksi Timo Saarelainen (Antinniemi) ja sihteeriksi Annu Arola (Antinniemi).

 Varapuheenjohtaja valitaan aiemmin tehdyn päätöksen mukaan vuoronperään eri asukasyhdistyksistä.

 6                    Jäsenyhdistysrekisterin tarkistus

 Puheenjohtaja korostii, että asukasyhdistykset päivittäisivät aktiivisemmin puheenjohtajalle hallitusjäsenten tiedot, kun ovat selvillä vuosikokousten jälkeen. Näin tarvittaessa lähetettävät tiedotteet löytävät perille oikeille henkilöille.

 Sääntöjen mukaan esitettiin Vallon-Viuhan asukasyhdistystä mukaan Valkeakosken kaupunginosayhdistysten jäseneksi ja esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 7                    Vuoden 2013 kustannusvastuu

 Kustannusvastuu kuuluu vuoro vuosina eri asukasyhdistyksille. V. 2013 kustannusvastuussa on Yrjölän asukasyhdistys.

 8                    Kaupungin tuki kaupunginosayhdistyksille

 Kaupungin avustusmääräraha vuodelle 2013 päätetään huhti-toukokuussa. Avustus on tarkoitettu yhdistysten kopiointeja varten ja sisältää 20 %:n omavastuuosuuden. Kaupunki on korostanut, että yhdistykset käyttäisivät mahdollisimman paljon sähköistä viestintää. Myös Valkeakosken Sanomien palstoja suositellaan käytettäväksi. On odotettavissa, että v. 2012 avustukseen (700 eur) tulee vähennystä. Kokousosanottajien mielestä olisi kuitenkin huomioitava, että kaikilla ei ole käytettävissä sähköpostia eikä kaikille tule Valkeakosken Sanomia. Sen vuoksi myös paperisia kopioita vielä tarvitaan.

 Jos yhdistyksillä on suunnitteilla erityisprojekteja, kannattaa kaupunkiin ottaa yhteyttä ja neuvotella kohdeavustuksesta.

 9                    Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja lisättiin Valkeakoski-Seurasta tullut ehdotus mahdollisista kaupunginosakävelyistä asuntoalueilla.

 Asuinalueiden siivoustalkoiden roskien ja roinan korjaamiseksi yhdistykset voivat olla yhteydessä  ennakkoon puisto-osaston kanssa. Esko Salo vahvistaa myöhemmin yhteyshenkilön nimen.

Maksuttomat viikot puutarhajätteille keväällä ja syksyllä otetaan taas esille kaupungin ja Kiertokapulan kanssa.

 Tehdään ehdotus kaupungille ilmoitustauluista asuntoalueille.

 10                  Koskilaissunnuntai Kauppilanmäen museoalueella heinäkuussa

 –                    buffetin pito

  –                     ohjelmistoon ja järjestelyihin osallistuminen

 –                     su 07.07.2013

–                     Ulvajanniemen asukasyhdistys hoitaa buffetin vanhalla rutiinilla; v. 2012 buffetin

                      pito oli menestys, koska hyvän ilman ja ohjelman vuoksi väkeä oli paljon

–                     hyviä ohjelmaesityksiä kaivataan kuten aina.

 11                  Pihanhoitokilpailu v. 2013

Pihanhoitokilpailu järjestetään vuorovuosina eri asuntoalueilla ja mukana järjestelyissä ovat Valkeakoski-Seura ja kaupungin puisto-osasto.

 V. 2013 kilpailu pidetään Kaskelan, Jyräänmäen, Laiskan ja Naakan alueilla.

 12                  Tiedotus

  –                     jäsenyhdistyksille

  –                     yhteydenpito kaupungin hallintoon

  –                     yhdistysten oma tiedottaminen

 Puheenjohtaja Esko Salo päivittää jäsenrekisteritietoja ja hänelle pitää lähettää asukasyhdistysten päivitetyt tiedot vuosikokousten jälkeen, jotta tieto kulkee.

 Yhteydenpito kaupungin hallinnon ja luottamushenkilöiden kanssa toimii hyvin ja Esko Salo toimii yhteyshenkilönä.

 Valkeakosken Sanomissa on Seuratoimintapalsta, jonne asukasyhdistykset voivat lähettää toimintaansa koskevia tiedotteita. Tämä palsta on maksullinen.

 Asukasyhdistysten pitää päivittää myös yhteystietonsa kaupungin nettisivuille. Yhteyshenkilö on Arja Repo, arja.repo@vlk.fi. Mahdollisen kotisivun linkin päivittämisestä kaupungin nettisivuille huolehtii myös Arja Repo.

 13                  Kaupunginosayhdistysten edustajien kokoukselle tuomat asiat

 Lopuksi keskusteltiin haittakasveista. Kaupungilta tuli n. vuosi sitten kiertokirje ns. haittakasveista, joita ovat mm. lupiini, jättiputki, tuoksubalsami. Kiertokapula vie polttoon, kun haittakasvit laitetaan keräyksen jälkeen jätesäkkeihin.

 14                  Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja Esko Salo päätti kokouksen klo 18.50.