Antinniemen Asukasyhdistys

Valkeakoskella toimiva asukasyhdistys


Jätä kommentti

Antinniemen asukasyhdistyksen vuosikokouspöytäkirja 2019

                                                                                                                               24.4.2019

ANTINNIEMEN ASUKASYHDISTYS RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: 24.4.2019 klo18.00

Paikka:Helluntaiseurakunnan kokoussali

Läsnä: Marketta Perholehto, Kaija Saarelainen, Esa Ventonen, Olli Nummelin, Alpo Survonen, Pauli Kalliokoski, Jouko Airola, Jyrki Kallio, Timo Saarelainen.

 

 1. Puheenjohtaja Timo Saarelainen avasi kokouksen.
 2. Kokousvirkailijoiden valinta:
 3. puheenjohtajaksi Jyrki Kallio
 4. sihteeriksi Timo Saarelainen
 5. pöytäkirjan tarkastajat: Marketta Perholehto ja Kaija Saarelainen
 6. ääntenlaskijat: Marketta Perholehto ja Kaija Saarelainen
 7. Esityslistan hyväksyminen. Hyväksyttiin esityslista.
 8. Kokouksen päätösvaltaisuus. Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutyuksi ja päätösvaltaiseksi
 9. Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018 (liite 1)
 10. Käsiteltiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto (liite 2 ja liite 3)
 11. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 12. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman hyväksyttiin. (liite 4).
 13. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019 ja jäsenmaksuksi vuodelle 2019 päätettiin 20e/talous ja 10e/yhden hengen talous.
 14. Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Mikkola ja hallituksen jäseniksi valittiin Mika Virkki, Annu Arola, Jouko Airola, Jyrki Kallio Timo Saarelainen ja Alpo Survonen.
 15. Toiminnantarkastajiksi valittiin Olli Nummelin ja varalle Markku Tunturi.
 16. Muut asiat. Muita asioita ei ollut
 17. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.53.

 

 

Valkeakoskella 25.4.2019

 

_____________________________________

Timo Saarelainen sihteeri

Pöytäkirja  tarkastettu         /       2019

 

_________________________________  ________________________________________ 

Kaija Saarelainen                                                    Marketta Perholehto


Jätä kommentti

Antinniemen asukasyhdistyksen vuosikokous 06.02.2014

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Aika              Ti  6.2.2014   klo 18.00      

Paikka          Antinniementie  5

Läsnä           Timo Saarelainen

                      Esa Ventonen

                      Jussi Henttonen

                      Heikki Mikkola

                      Alpo Survonen

                      Jouko Airola

                      Kaija Saarelainen

 1                   Timo Saarelainen avasi kokouksen.

2                   Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen ja sihteeriksi Kaija Saarelainen, pöytäkirjan tarkastajiksi Alpo Survonen ja Jussi Henttonen, Ääntenlaskijoiksi valittiin Alpo Survonen ja Jussi Henttonen.

3                   Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4                   Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 5                  Käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2013, tilinpäätös 2013, sekä siihen liittyvä toiminnantarkastajien lausunto (liitteet).

 6                  Vahvistettiin tilinpäätös 2013, sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

 7                  Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2014 (liite).

8                   Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2014 (liite).

9                   Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 15 € / talous ja yhdenhengen taloudelle 7,50 € sekä kannatusjäsenmaksuksi 15 €.

10                 Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Timo Saarelainen ja erovuoroiset hallituksen jäsenet jatkavat, lisäksi uutena jäsenenä valittiin Jussi Henttonen.

Hallituksen kokoonpano: Timo Saarelainen, Alpo Survonen, Annu Arola, Esa Ventonen, Jouko Airola, Heikki Mikkola, Jussi Henttonen.

11                  Valittiin toiminnantarkastajiksi Ilkka Lumme ja Timo Pinomäki ja varatoiminnantarkastajiksi Martti Heikkinen ja Markku Tunturi.

12                 Muina asioina käsiteltiin Antinniementien peruskorjausta.

 13                 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

 


Jätä kommentti

Vuosikokouspöytäkirja v. 2013

ANTINNIEMEN ASUKASYHDISTYS RY:N

VARSINAINEN VUOSIKOKOUS

Aika              ti 12.02.2013 klo 18.00

Paikka          Katiskatalo

Läsnä            Liite 1

1                    Kokouksen avaus

Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Timo Saarelainen avasi kokouksen.

2                  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden

                      pöytäkirjan tarkastajien ja kahden ääntenlaskijoiden

                      valinta

 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Saarelainen, sihteeriksi Annu Arola ja

pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eija ja Vesa Sihvonen.

3                    Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4                    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi: kokouksesta oli ilmoitettu jäsenistölle sähköpostilla, paperitiedotteilla ja Valkeakosken Sanomissa viikkoa aiemmin.

Todettiin kokous myös päätösvaltaiseksi.

 5                    Toimintakertomus, tilinpäätös ja

                      toiminnantarkastajien lausunto

 Esiteltiin v. 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto (liitteet 2, 3 ja 4).

Tilinpäätös osoitti – 330,82 eur alijäämää johtuen jätelava- ja ruohonleikkurikustannuksista. Toisaalta jäsenmaksuja kertyi hyvin keväällä 2012 suoritetun jäsentalouksien päivityksen jälkeen.

Toimintakertomus:

–                     tilintarkastajat muutettiin toiminnantarkastajiksi

–                     19. – 26.10.2012 roskalava puutarhajätteitä varten ja roskia kertyi n. 5 t.

6                    Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden

                      myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 7                    Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio v. 2013 ja

                      liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus

 Esiteltiin  ja hyväksyttiin v. 2013 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio (liitteet 5 ja 6).

Toimintasuunnitelma:

–                     lisäys: jättiputkiesiintymien etsiminen ja niiden hävittäminen.

Ehdotettiin ja hyväksyttiin jäsenmaksuksi 10 eur/talous ja 5 eur/yhden hengen talous sekä kannatusmaksuksi 10 eur/talous. Liittymismaksua ei peritä.

 8                  Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

                      ja puheenjohtajan valinta.

 Hallituksen erovuoroisena jäsenenä oli Alpo Survonen ja hänet valittiin uudelleen. Hallitukseen valittiin lisäksi uudelleen Annu Arola, Jouko Airola, Timo Saarelainen ja Esa Ventonen. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Heikki Mikkola Marjaana Pason tilalle.

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen.

9                    Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Ilkka Lumme ja Timo Pinomäki.  Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Martti Heikkinen ja Markku Tunturi.

10                  Muut mahdolliset asiat

 Ei ollut muita asioita.

11                  Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Timo Saarelainen päätti kokouksen klo 18.40 ja kiitti paikallaolijoita.

Varsinaisen kokouksen jälkeen Jouko Airola piti esitelmän Energiatodistusten kiemuroista (liite 7).